ภูฏาน หารือ ก.วิทย์ฯ นำเทคโนโลยีช่วยพัฒนาประเทศ

พิมพ์

เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2552    ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้การต้อนรับ  น.ส.เพลดอน  ซริงริง  รองประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม  และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ประเทศภูฏาน   ณ  ห้องประชุม  ชั้น 2   อาคารพระจอมเกล้า  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

                               ดร.คุณหญิงกัลยา   โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า   เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้ลงนามความร่วมมือกับประเทศภูฏาน ในการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศไปช่วยเก็บภาษาท้องถิ่น เพื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษ และครั้งนี้  ต้องการให้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก หรือสภาวะโลกร้อน    เนื่องจากภูฏานอยู่ระหว่างการทำรายงานอนุสัญญาเสนอต่อสหประชาชาติ  ดังนั้น ในวันจันทร์ที่ 29  มิถุนายน 2552   ได้มอบหมายให้  ผศ.ดร.อานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา     ที่ปรึกษา รมว.วท. และ  ดร. รอยล  จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศและทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.)  นำคณะของภูฏานไปศึกษาดูงานการกัดเซาะชายฝั่ง โครงการในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “แก้มลิงเอนกประสงค์”   ณ  คลองสนามชัย-มหาชัย  กรุงเทพมหานคร-สมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

                                ดร.คุณหญิงกัลยา  กล่าวต่อว่า   ประเทศไทยและภูฏานจะมีความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันหลายด้าน  อาทิ   โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่   การสร้างถนน  การสร้างโรงงาน   ด้านเทคโนโลยีการปลดปล่อยก๊าซ   การทำฉลากคาร์บอน  ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  การใช้     จุลินทรีหรือแบคทีเรียที่จะนำมาทำยาและอาหาร  และการใช้จุลินทรีย์ในการจัดการขยะและน้ำเสีย   ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   เป็นการรักษาทางการแพทย์ใช้สมุนไพรแบบโบราณ เนื่องจากภูฏานมีพื้นที่ป่าไม้  74%  มีสมุนไพรมากแต่ยังขาดองค์ความรู้ ขณะที่ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเพียง 20 % เท่านั้น  

                                ส่วนด้านภัยพิบัตินั้น   ภูฏานกังวลมากในเรื่อง  ทะเลสาบน้ำแข็ง  ถ้าโลกร้อนขึ้นอาจทำให้น้ำแข็งซึ่งเป็นผนังบางลงหรืออาจแตก  และเกิดน้ำทะลักได้   กระทรวงวิทย์ฯ อาจช่วยในเรื่องการประสานข้อมูล  เนื่องจากอยู่ในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในระดับโลก และในระดับภูมิภาคเอชีย  ดร.คุณหญิงกัลยากล่าวทิ้งท้าย


 

Tags ภูฏาน - หารือ - พัฒนาประเทศ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รศ.ดร.วีระพงษ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารสมาคม Thai-BISPA ในโอกาสเข้าพบหารือความร่วมมือด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย
» ปกท.วท.ต้อนรับ Mr.Sascha Kuenzle,และคณะผู้แทนจาก Economic Department
» ผลประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสความร่วมมือ วทน.ไทย-ลาว เห็นพ้องเพิ่มเติมจากเดิมอีก 2 สาขา
» หารือข้อราชการ
» นายกรัฐมนตรี และ รมว.วท. เข้าร่วมประชุมติดตามทิศทางด้านการวิจัย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อพวช.
» การประชุมหารือ เรื่องครัวไทยสู่ครัวโลก บูรณาการ 5 กระทรวง
» การประชุมหารือนโยบายและแนวทางความร่วมมือไทย-สหภาพยุโรป