กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.พีรพันธุ์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st COSPAR Symposium

ดร.พีรพันธุ์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st COSPAR Symposium

พิมพ์ PDF

  

   วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2556) เวลา 09.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st COSPAR Symposium ในหัวข้อ “Planetary Systems of our Sun and other Stars, and The Future of Space Astronomy” จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

   


      นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์กว่า 80 ผลงาน และ ผลงานภาพวาดของเยาวชนไทยภายใต้หัวข้อ Space and me กว่า 20 ผลงาน สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ ถือเป็นการจัดประชุมครั้งแรกของ COSPAR Symposium ในประเทศไทยที่มีนักวิชาการและนักวิจัยทางด้านอวกาศ นักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์จากประเทศต่างๆ และองค์การระหว่างประเทศทั่วโลก เข้าร่วมกว่า 350 คน

   


     ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีทางอวกาศและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์มาเพื่อค้นคว้าหาคำตอบให้กับมวลมนุษยชาติ จึงได้มีการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st COSPAR Symposium ในหัวข้อ “Planetary Systems of our Sun and other Stars, and The Future of Space Astronomy” ขึ้น ทั้งนี้ ภายในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานระดับโลก อาทิเช่น องค์กรอวกาศแห่งยุโรป องค์การศึกษาวิจัยแห่งฝรั่งเศส องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น และสถาบันวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์แห่งเกาหลี รวมทั้งผู้บริหารองค์การอวกาศแห่งชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ประเทศไทย ที่มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการศึกษาดาวเคราะห์ เครื่องมือตรวจวัด ดาวเทียม เป็นต้น 

 

 


เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย :  นางสาวพจนพร แสงสว่าง และ นายรัฐพล  หงสไกร
  

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» การประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี 2559 (NAC 2016) 2 เมษายน 2559
» สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ ต่อ ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย
» กรมวิทยาศาสตร์บริการผ่านการพิจารณาเรื่องการคงสถานะของการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
» ร่วมงานเลี้ยงบรรยายพิเศษการจัดงานสัมมนาวิชาการ PEET 2015 ก่อนมีการประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016
» กระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช. จัดงานประชุมวิชาการ 2 งานใหญ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
» นายกย้ำ ให้กระทรวงวิทย์ฯ เร่งเดินหน้าส่งเสริมสินค้านวัตกรรมของไทย และลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศ
» สดร. จับมือ สสวท. เปิดเวทีนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ทั่วประเทศร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป