นายไบรอัน ที เกรย์ และ คณะจากประเทศแคนาดา เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.

พิมพ์

    

    ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายไบรอัน ที เกรย์ (Mr.Brian T. Gray) Assistant Deputy Miniater, Department of Natural Resources Canada (NRCan) และคณะ จากประเทศแคนาดา เพื่อร่วมหารือด้านความร่วมมือของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการและบรรเทาภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     Department of Natural Resources corporate ภายใต้ชื่อ Canada (NRCan) หน่วยงานราชการประเทศแคนาดา มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พลัง แร่ธาตุ โลหะ ป่าไม้ และ การสำรวจทรัพยากร (remote sensing) โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักธรณีวิทยาทำหน้าที่รวบรวมและสร้างข้อมูลข่าวสารที่เป็นความรู้ โดยการเผยแพร่การปฏิบัติงานผ่าน Media Wiki ซึ่ง Nrcan ได้ทำงานร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และ คณะกรรมการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม


    ทั้งนี้ ตามมติ กบห.ที่ 55/24 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 Ms.Ping Ms.Ping ได้เสนอให้มีการลงนามความร่วมมือและความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กับ Natural Resources Canada (NRCan) ฉบับใหม่หรือต่ออายุบันทึกความเข้าใจ ซึ่งการลงนามดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 มีอายุสัญญา 5 ปี และได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ได้ร่วมหารือ Ms.Ping M. Kitnikone, Counsellor (Commercail), Trade Commissioner Service สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในช่วงที่เกิดภาวะมหาอุทกภัยและความร่วมมือที่สองฝ่ายประสงค์ร่วมมือกัน สืบไปในอนาคต

เขียนข่าวโดย  :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย  :  นายรัฐพล  หงสไกร
เผยแพร่ข่าวโดย  :  นางสาวชลธิชา  แสงเทียนสุวรรณ

 

Tags ไบรอัน - แคนาดา - nrcan - คารวะ - ภัยพิบัติ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สสนก. ร่วมมือ UNISDR ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
» เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.
» ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
» คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น เข้าคารวะท่าน รมว.วท.
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.