กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.

พิมพ์ PDF

 
   วันนี้ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายจอน แจ มัน ( H.E. Mr. Jeon Jae Man ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือประเด็นใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความร่วมมือด้านพลังงานปรมาณูและความร่วมือด้านดาวเทียม ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
      ประเด็นหารือเรื่องความตกลงความร่วมมือด้านพลังงานปรมาณูเพื่อสันติระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีข้อพิจารณา ภายใต้ความตกลงขอบเขตความร่วมมือระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรวมถึง
1.การวิจัยและการพัฒนาขั้นพื้นฐานลั้ชั้นประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์
2.การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัย การพัฒนา การออกแบบ การก่อสร้าง การปฏิบัติการ และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยขนาดเล็กและขนาดกลาง
3.การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดหาองค์ประกอบสำคัญของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยขนาดเล็กและขนาดกลาง
4.วัฎจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์รวมถึงการจัดการกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
5.การผลิตและการประยุกต์ใช้ไอโซโทปกัมมันตรังสีในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และทางด้านการแพทย์
6.ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การป้องกันรังสี และการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
7.การปกป้องนิวเคลียร์และการคุ้มครองทางด้านกายภาพ
8.นโยบายเกี่ยวกับนิวเคลียร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9.การสร้างการยอมรับของประชาชนในพลังงานนิวเคลียร์ให้มีเพิ่มขึ้น 
10.ขอบเขตอื่นๆ ตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกัน
 
 
เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์, นายพิริยะ เผ่าพงษา
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ผลการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีใต้, CEO Innovation Forum 2016 และเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300% สำหรับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 26 มีนาคม 2559
» นายรูเบน ลีเวอร์มอร์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.
» รมว.วท. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิสราเอล เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ
» เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.
» H.E.Mr.Hossein Kamalian เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เข้าพบ รมว.วท.
» ตามไปดู 6 เยาวชนไทยตะลุย “ค่ายอวกาศ” ที่เกาหลีใต้
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป