กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ขยายเวลาส่งภาพเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี 2552 “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์

ขยายเวลาส่งภาพเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี 2552 “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์

พิมพ์ PDF

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี  2552  ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย” และเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับผู้ที่สนใจ จึงได้ขยายระยะเวลาการเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552  นี้

 

 

เงื่อนไขการแบ่งประเภทของภาพที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้
                 1. ประเภทภาพถ่าย  Deep  Sky  Objects เช่น กาแล็กซี, เนบิวลา, กระจุกดาว
                 2. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก การบังกันของวัตถุในระบบสุริยะ การเกิดคอนจังชั่นของวัตถุในระบบสุริยะ
                 3. ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย  ดวงจันทร์
                 4. ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดารา ศาสตร์

                 ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่า การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.คุณหญิงกัลยา   โสภณพนิช พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมและ Download ใบสมัครได้ที่ www.narit.or.th หรือโทร. 053-225569 ต่อ 0

                 ทั้งนี้หากส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยวงเล็บมุมซองว่า โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี  2552  “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย” ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

                 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
                 191 อาคารศิริพานิช ถนนห้วยแก้ว
                 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200


http://www.narit.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=355

 


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป