คณะผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญของ UNCTAD เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.

พิมพ์

 

     ดร.นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญของ UNCTAD เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพระจอมเกล้า สป.วท.


 

เขียนข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย :  นายพิริยะ  เผ่าพงษา
เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

Tags unctad - เข้าพบ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» รศ.ดร.วีระพงษ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารสมาคม Thai-BISPA ในโอกาสเข้าพบหารือความร่วมมือด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย
» รมว.วท.ให้การต้อนรับ ออท.ญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.
» Mr.Yu Zirong กระทรวงพาณิชย์จีน เข้าพบ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย เข้าพบ รมว.วท.
» รมว.วท. ในฐานะตัวแทนนายกรัฐมนตรี ให้ ผอ. IAEA เข้าพบ ณ ห้องสีฟ้า ทำเนียบรัฐบาล