กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จ.ยโสธร

รมว.วท. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จ.ยโสธร

พิมพ์ PDF

 

       วันที่ 29 กันยายน  2556 เวลา 12.30 น. นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อ.เมืองยโสธร และ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น


        นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รมว.วท. กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธรเกิดจากฝนตกติดต่อกันมาโดยตลอด ทำให้พื้นที่การเกษตร บ้านเรือนราษฎร และสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง อีกทั้งยังอยู่ในช่วงฤดูฝนมีฝนตกตลอดเวลา ส่งผลให้น้ำในลำน้ำสายต่างๆ ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายจำนวนมาก
        ในการนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยดังกล่าว และจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายใต้สังกัด วท. ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยอาศัยวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีอยู่นำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต่อไป 

 


เขียนข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร, นายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3727 – 3732  e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป