กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมกิจการของ สทอภ.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมกิจการของ สทอภ.

พิมพ์ PDF

  

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกิจการและการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. โดยมี รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. พร้อมด้วยกรรมการบริหาร สทอภ. และผู้บริหาร สทอภ. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ


          ต่อจากนั้น ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. นำเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ สทอภ. ในอนาคต และดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ. นำเสนอการดำเนินภารกิจของ GISTDA และสาธิตการปฏิบัติงานบริหารจัดการภัยพิบัติ ดังนี้
          - Conference ระหว่าง ศูนย์ราชการ กับ สาธิตการรับสัญญาณดาวเทียมที่ศรีราชา
          - นำเสนอภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียม COSMO Skymed
          - การติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายของคราบน้ำมันในทะเล บริเวณเกาะเสม็ด จ.ระยอง
        - การสาธิตระบบการบริหารจัดการจังหวัดด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เช่น Zoning การเกษตร, GIS จังหวัด และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตร เพื่อทำการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบและประกอบดาวเทียมสำรวจโลก รวมทั้งเทคโนโลยีอวกาศสำหรับสำรวจโลกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร สทอภ. โทร. 0-2141-4582

 


เผยแพร่ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
ภาพข่าว : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3728 – 3732 e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป