กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ JAXA เปิดคลิปประวัติศาสตร์...พระพิฆเนศพระราชทาน

ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ JAXA เปิดคลิปประวัติศาสตร์...พระพิฆเนศพระราชทาน

พิมพ์ PDF

วันที่ 22 มิถุนายน 2552 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.) และมิสเตอร์ ชินนิจิ มิตซูโมโต ผู้อำนวยการองค์กรอวกาศญี่ปุ่น Janpan Aerospation  Exploration Agency ร่วมกันแถลงข่าวให้สื่อมวลชนชมคลิปวีดีโอภาพของที่ระลึกจากประเทศไทย ในโอกาส Press Briefing ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ Japan Aerospace Exploration Agency : JAXA  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

             ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.วท. กล่าวว่า จากคลิปวีดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากสร้างความตื่นตา ตื่นใจ ความปลาบปลื้มยินดีและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้ว ยังเป็นการจุดประกายและสร้างโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตลอดจนคนในสังคมไทยได้ หันมาสนใจศึกษาวิจัย และร่วมทำการทดลองทางอวกาศในระดับสากลอีกด้วย

            ประเทศ ไทยมีการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากมายหลายแขนง มีนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมาก ทั้งทางด้านชีวภาพ การเกษตร หรือการแพทย์ เป็นต้น ผลงานที่โดดเด่นเหล่านั้น มีทั้งที่เป็นผลงานวิจัยพื้นฐานต่อยอดองค์ความรู้ และผลงานวิจัยแบบประยุกต์ เพื่อถ่ายทอดสู่ภาคการผลิตของประเทศไทย และในอนาคตประเทศไทยและนักวิจัยจะมีโอกาสต่อยอดผลงานวิจัยทางด้านอวกาศมาก ยิ่งขึ้น และจะนำไปสู่ความสำเร็จในการค้นพบผลงานวิจัยใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและโลกของเราต่อไป

            ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากคราวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้นำ Dr. Koichi Wakata นักบินอวกาศชาวญี่ปุ่นประจำ NASA Johnson Space Centerได้เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบนยานอวกาศ ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2552 Dr. Koichi Wakata ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติงานในอวกาศเป็นเวลา 3 เดือน โดย Dr. Koichi Wakata ได้ขอพระราชทานสิ่งของส่วนหนึ่งไม่เกินครึ่งกิโลกรัม นำติดขึ้นไปในยานอวกาศด้วย เพื่อเป็นเกียรติแก่ราชวงศ์และประเทศไทย โดยสิ่งของดังกล่าวจะนำกลับลงด้วยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว

            ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระพิฆเนศ ซึ่งทำด้วยไม้ให้นำขึ้นไปบนอวกาศ นอกจากนี้ยังมีต้มยำกุ้ง ซึ่งเป็นเมนูอาหารของไทยที่นักบินอวกาศ แจ้งว่าอยากนำขึ้นไปรับประทานด้วย ซึ่ง สวทช. ได้ประสานจัดเตรียมให้เป็นเมนูหนึ่งในอาหารที่นักบินอวกาศ Dr. Koichi Wakata นำขึ้นไปรับประทานบนอวกาศ ตลอดจนข้อมูลที่แสดงถึงมีลักษณะอาหารว่าปรุงอย่างไร รับประทานอย่างไร เป็นต้น

            จากกรณีดังกล่าว ขณะนี้ Dr. Koichi Wakata ซึ่งกำลังปฏิบัติงานอยู่บนห้วงอวกาศ จะเสร็จสิ้นภารกิจจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 และได้ส่ง คลิปวีดีโอมายังประเทศไทย แสดงถึงสิ่งของที่ส่งขึ้นไป (องค์พระพิฆเนศ ต้มยำกุ้ง) ที่อยู่ในสภาพไร้น้ำหนัก เพื่อแสดงความขอบคุณและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมกุมารี

            สำหรับโครงการที่ สวทช. และ JAXA จะร่วมกันต่อไปในอนาคตมี 2 โครงการ คือ 1) โครงการ Research Proposal for KIBO ซึ่งเป็นการประกวดหาโครงงานวิจัย เพื่อนำขึ้นไปทดลองบน สถานีอวกาศนานาชาติ ในส่วนของประเทศญี่ปุ่นคือ ยาน KIBO หรือ JEM หรือ JAXA  และ สวทช. จะคัดเลือกโครงงานวิจัยที่ช่วยให้เกิดการก้าวกระโดดทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี รวมทั้งเป็นงานวิจัยที่ดำเนินการวิจัยเบ็ดเสร็จได้ด้วยอุปกรณ์ที่นำขึ้นไป ติดตั้งและทดลองได้บนยาน KIBO ได้ มีระยะเวลาพัฒนาโครงการวิจัย 2-4 ปี โดย สวทช. และ JAXA สนับสนุนค่าใช้จ่ายและให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาโครงการ และ 2) The Student Zero – gravity Flight Experiment Contest คือ โครงการวิจัยที่จะทำการทดลองบนเครื่องบินที่ทำการบินแบบพาลาโบลาที่ประเทศ ญี่ปุ่น ในช่วงเดือนธันวาคม 2552นี้ โดย สวทช.สนับสนุนในการพัฒนาชุดการทดลอง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำการทดลองที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป