กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท. ร่วมแก้วิกฤตยางพารา พัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วท. ร่วมแก้วิกฤตยางพารา พัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. และดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS จัดแถลงข่าว วิกฤตยางพาราแก้ได้ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)


    ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รมว.วท. กล่าวว่า ปัญหาราคายางพาราตกต่ำและมีปริมาณมากจนล้นตลาดในปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงและสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรอย่างมาก วท. ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ ทั้ง 3 หน่วยงาน ไปทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา ไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัยสารสกัดจากน้ำยางพาราเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวขาว หรือที่รู้จักกันในชื่อของครีมหน้าขาวจากน้ำยาพารา แผ่นยางพาราปูพื้นเพื่อลดแรงกระแทก แผ่นยางปูพื้นรถยนต์ผสมกัญชง และผลงานวิจัยจากการนำยางพารามาใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าของยางพาราได้มากกว่า 10 เท่าของมูลค่ายางดิบ สร้างโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างศักยภาพและความชำนาญในการผลิต อีกทั้งยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทย
    ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผอ.สวทช. กล่าวว่า ทาง สวทช. ได้ดำเนินการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยเริ่มจากการปรับปรุงสายพันธุ์ยางพารา วิธีการปลูก การดูแลรักษา และเทคโนโลยีการกรีดยาง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำยาง และมีคุณภาพมากขึ้น ในส่วนกลางน้ำนั้น เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของยางแผ่น ยางแท่ง และน้ำยางข้น โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดการใช้แรงงานคน และเครื่องจักร ช่วยลดต้นการผลิตและยังสามารถพัฒนาคุณภาพยางพาราให้ตรงตามความต้องการของตลาด และในส่วนปลายน้ำ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยางพารา อาทิ ยางล้อรถยนต์ ถุงมือยาง เส้นด้ายยางยืด และการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำยางที่ใช้ทางการแพทย์และเภสัชกรรม เช่น สายสวนปัสสาวะ แผ่นยางที่ใช้ในทางทันตกรรม และท่อน้ำเกลือ พร้อมกับสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายางล้อรถให้ประหยัดพลังงาน มีความปลอดภัยในการยึดเกาะถนน และลดเสียงในขณะขับขี่
    ส่วน นายศุภชัย หล่อโลหการ ผอ.สนช. กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหายางพารา ว่า ประเทศไทยมีการผลิตยางพาราได้ในปริมาณที่สูง แต่ถูกส่งออกในรูปของยางดิบที่มีมูลค่าต่ำ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมยางไทย จึงต้องพยายามหาแนวทางในการแปรรูปยางพารา เพื่อเพิ่มมูลค่า และมีการใช้งานในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาราคายางผันผวนให้กับเกษตรชาวสวนยาง
    ทาง สนช. จึงได้นำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมทั้งต่อยอดนวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบูรณาการผลงานวิจัยจากหลายๆ หน่วยงาน เพื่อเข้าไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ยางพารา เช่น Floor BR แผ่นยางพาราปูพื้นเพื่อลดแรงกระแทกจากการหกล้ม, HempThai แผ่นยางผสมกัญชงสำหรับปูพื้นรถยนต์ และ Look yang วัสดุตกแต่งจากน้ำยางพารา เป็นการขึ้นรูปยางแบบใหม่ ไม่ซับซ้อน มีต้นทุนการผลิตต่ำ ใช้ในกระบวนการผลิตวัสดุสำหรับตกแต่งหลายอย่าง เช่น เก้าอี้ โคมไฟ พื้น ผนัง ฯลฯ
    ดร.นเรศ ดำรงชัย ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า TECELS ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าน้ำยางพารา สร้างเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัย โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้สารสกัดจากน้ำยางพาราพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวขาว หรือที่รู้จักกันในชื่อของ ครีมหน้าขาวจากน้ำยางพารา หลังจากนั้นได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้า และเซรั่มบำรุงผิวหน้าใสตามมา ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด ได้รับใบอนุญาตจาก อย. แล้ว
    และ รมว.วท. ได้ทิ้งท้ายว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตยางพาราไทย โดยอาศัยหน่วยงานภายในสังกัดใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา และสร้างมูลค่าใหม่ หรือผลิตภัณฑ์จากยางรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและโอกาสในทางเศรษฐกิจต่อไป

 

 

 

เขียนข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นายพิริยะ เผ่าพงษา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3732  โทรสาร 0 2333 3834  e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป