ขอเชิญร่วมคิดและเขียนคำขวัญ ในหัวข้อ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์

          ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญ ในหัวข้อ "กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 และเวลาในการส่งคำขวัญได้สิ้นสุดก่อนที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจะจบลง จึงได้มีการร้องขอจากผู้เข้าชมงานฯ และประชาชนทั่วไป ให้ขยายเวลาการส่งคำขวัญเข้าประกวด เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมงานฯ และประชาชนทั่วไปที่พึ่งทราบข่าว ได้มีโอกาสส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดโดยทั่วถึง

          ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้กำหนดให้มีการประกวดคำขวัญ เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 นั้นมีผู้ที่เข้าร่วมชมงานในวันท้ายๆ ทราบข่าวการประกวดคำขวัญ และมีความสนใจจะส่งคำขวัญเข้าประกวดจำนวนมาก แต่เวลาในการส่งคำขวัญได้สิ้นสุดก่อนที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจะจบลง ทำให้ไม่สามารถส่งคำขวัญเข้าร่วมการประกวดได้ทัน จึงมีการร้องขอให้ขยายเวลาการส่งออกไป เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมงานฯ  ในวันท้ายๆ ได้มีโอกาสส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวด  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงขอขยายเวลาการส่งคำขวัญออกไป โดยสามารถส่งคำขวัญได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556  และจะให้มีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดฯ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2556 เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย สำหรับการประกาศผลคณะกรรมการฯ จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนวันมอบรางวัล
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวอีกว่า รางวัลสำหรับการประกวดคำขวัญในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ นักเรียน (ป.1-ม.6) และประชาชนทั่วไป  โดยสามารถร่วมคิดและเขียนคำขวัญ ในหัวข้อ "กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"  ลงในไปรษณียบัตร 1 แผ่น ต่อ 1 คำขวัญ และให้ส่งคำขวัญที่  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  75/47 ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
          สำหรับรางวัลการประกวดคำขวัญครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
          1. นักเรียน
                  รางวัลที่ 1    เงินรางวัล  50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
                 รางวัลที่ 2    เงินรางวัล  30,000 บาท
                 รางวัลที่ 3    เงินรางวัล  10,000 บาท  
                 รางวัลชมเชย    เงินรางวัล    1,000 บาท (2 รางวัล)                     
          2. ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)
                 รางวัลที่ 1    เงินรางวัล   50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
                  รางวัลที่ 2    เงินรางวัล   30,000 บาท
                 รางวัลที่ 3    เงินรางวัล  10,000 บาท  
                 รางวัลชมเชย           เงินรางวัล    1,000 บาท (2 รางวัล)                    
          ทั้งนี้ นักเรียน กรุณาแจ้งชื่อโรงเรียน และชั้นเรียน ด้วย เพื่อแยกไปรษณียบัตรออกจากประเภทประชาชนทั่วไป  ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ Call Center 1313


ผู้เขียนข่าว และส่งข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

 

Tags ประกวด - คำขวัญ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ
» กระทรวงวิทย์ฯ แถลงความพร้อมการจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
» ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ
» คำขวัญ ที่ผ่านการคัดเลือก การประกวดคำขวัญ ในหัวข้อ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายเวลาการประกวดคำขวัญ
» คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในปีต่าง ๆ
» รมว.วท. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการการประกวดนวัตกรรม “นาวาฝ่าวิกฤต ” รอบชิงชนะเลิศ