การประชุมหารือ เรื่องครัวไทยสู่ครัวโลก บูรณาการ 5 กระทรวง

พิมพ์

 

  นายพีระพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องครัวไทยสู่ครัวโลก บูรณาการ 5 กระทรวง ร่วมกับ นายประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรงวงพาณิชย์ นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ คณะผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง 5 กระทรวง เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ


    การประชุมหารือ เรื่องครัวไทยสู่ครัวโลก บูรณาการ 5 กระทรวง ดังกล่าว มีประเด็นในการประชุมเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวในการตรวจสอบการเก็บตัวอย่างข้าวบรรจุถุง ณ สถานที่ผลิต และจำหน่ายเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการอัดฉีดยากันรากันมอด ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การนำเข้าเนื้อหมูที่ใช้สารเร่งเนื้อแดง (Ractopomine) เป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อส่งออกในแนวทางการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย การคัดเลือกสินค้าและการขับเคลื่อนสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารไทยสู่ครัวโลก และการขับเคลื่อนผักผลไม้ เช่น พริกสดแปรรูป เพื่อให้ได้มาตรฐานการส่งออกที่ปลอดภัยและมีคุณภาพเขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวิดีโอโดย :  นายพิริยะ เผ่าพงษา และ นายรัฐพล หงสไกร
 

Tags 5 กระทรวง - ครัวไทยสู่ครัวโลก - ประชุมหารือ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ผลประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสความร่วมมือ วทน.ไทย-ลาว เห็นพ้องเพิ่มเติมจากเดิมอีก 2 สาขา