กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สป.วท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หาแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่

สป.วท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หาแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่

พิมพ์ PDF

       สป.วท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หาแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และระดมความคิดปรับโครงสร้างการบริหารงาน

       เมื่อวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2556 นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางและวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล และระดมความความคิดเห็นในการปรับปรุงร่างโครงสร้างของ สป.วท.” ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พร้อมกับบรรยาย เรื่อง "การประยุกต์ใช้การบริหารโครงการ (Project – Based Management) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล" เพื่อประเมินสมรรถนะและพัฒนาการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)

         นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง “การปรับปรุงร่างโครงสร้าง ของ สป.วท.” โดยระดมความคิดเห็นจากทุกส่วนภายใน สป.วท. ให้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการแก้ไข ปรับปรุง แผนผังโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การบริหารงานของ สป.วท. บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย

 

 

เขียนข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3732   โทรสาร 0 2333 3834   e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป