เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.

พิมพ์

     วันนี้ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00น. ณ อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพีรพันธุ์ พาลุสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ นายฉั่ว ซิ่ว ซาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ นายพีรพันธ์ พาลุสุข ในฐานะที่ท่านเข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้หารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ การบริหารจัดการน้ำ ดาราศาสตร์มาตรวิทยา เทคโนโลยีอวกาศ การบริหารงานวิจัย การใช้ระบบสารสนเทศใน e-government ซึ่งฝ่ายไทยและสิงคโปร์จะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการประชุมระดับอาเซียน และจัดการศึกษาดูงาน เป็นต้น

 

 

เผยแพร่ข่าว  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย : นายพิริยะ เผาพงษา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

Tags การบริหารจัดการน้ำ - ทูตสิงคโปร์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ภารกิจการบริหารจัดการน้ำ ปัญหาไฟป่าหมอกควันด้วยวิทยาศาสตร์, เดินหน้าผลิตชิ้นส่วนระบบราง 19 มีนาคม 2559
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
» กระทรวงวิทย์ฯ เล็งผุดศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด นำร่องแพร่-สุโขทัย
» นายกรัฐมนตรีเปิดงานนิทรรศการ“มุ่งมั่นทำงาน บริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน” น้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้
» การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 8/2555