รมว.เกษตร รัฐกลันตัน เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.พร้อมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

พิมพ์


     เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพระจอมเกล้า  ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นายพีรพันธุ์ พาลุสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ นาย YB ดาโต๊ะฮายีเจ๊ะ อับดุลเลาะห์ เบนมะนาวี รัฐมนตรีว่าการเกษตรรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสมาเยือนไทย และได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรที่รัฐกลันตันได้ร่วมมือกับบริษัทภูธน เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นผลสำเร็จของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ที่ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่บริษัท จนสามารถพัฒนาธุรกิจและขยายตลาดจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและในรัฐกลันตัน และขณะนี้บริษัทสามารถต่อยอดการร่วมลงทุนด้านเทคโนโลยีกับรัฐกลันตัน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในโรงงานแห่งใหม่ที่จะก่อสร้างที่รัฐกลันตันในย่านคาเมรอน ไฮแลนด์  

 

     เพื่อกระชับความร่วมมือความสัมพันธ์ที่ดีและขยายความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทย นาย YB ดาโต๊ะฮายีเจ๊ะ อับดุลเลาะห์ เบนมะนาวี ได้เรียนเชิญนายพีรพันธุ์ พาลุสุข ร่วมเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งร่วมลงทุนระหว่างไทยและรัฐกลันตัน ในวันที่ 26 กันยายน 2556 เมืองคาเมรอน ไฮแลนด์ รัฐกลันตัน 

 

 

 

เผยแพร่ข่าว  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย : นายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
   
 

Tags รัฐกลันตัน.เทคโนโลยีชีวภาพ - นาย YB - มาเลเซีย
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือประจำปี ครั้งที่ 4