กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.เกษตร รัฐกลันตัน เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.พร้อมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

รมว.เกษตร รัฐกลันตัน เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.พร้อมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

พิมพ์ PDF


     เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพระจอมเกล้า  ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นายพีรพันธุ์ พาลุสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ นาย YB ดาโต๊ะฮายีเจ๊ะ อับดุลเลาะห์ เบนมะนาวี รัฐมนตรีว่าการเกษตรรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสมาเยือนไทย และได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรที่รัฐกลันตันได้ร่วมมือกับบริษัทภูธน เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นผลสำเร็จของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ที่ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่บริษัท จนสามารถพัฒนาธุรกิจและขยายตลาดจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและในรัฐกลันตัน และขณะนี้บริษัทสามารถต่อยอดการร่วมลงทุนด้านเทคโนโลยีกับรัฐกลันตัน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในโรงงานแห่งใหม่ที่จะก่อสร้างที่รัฐกลันตันในย่านคาเมรอน ไฮแลนด์  

 

     เพื่อกระชับความร่วมมือความสัมพันธ์ที่ดีและขยายความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทย นาย YB ดาโต๊ะฮายีเจ๊ะ อับดุลเลาะห์ เบนมะนาวี ได้เรียนเชิญนายพีรพันธุ์ พาลุสุข ร่วมเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งร่วมลงทุนระหว่างไทยและรัฐกลันตัน ในวันที่ 26 กันยายน 2556 เมืองคาเมรอน ไฮแลนด์ รัฐกลันตัน 

 

 

 

เผยแพร่ข่าว  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย : นายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
   
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป