กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายเวลาการประกวดคำขวัญ

พิมพ์

                  

          ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญ เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยแบ่งเป็นประเภทนักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมคิดและเขียนคำขวัญ ในหัวข้อ "กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โดยให้เขียนลงในไปรษณียบัตร 1 แผ่น ต่อ 1 คำขวัญ และให้ส่งคำขวัญที่

                    กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

                   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                   75/47 ถนนพระราม 6 

                   เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

          เนื่องจาก ผู้ที่เข้าร่วมชมงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งได้เข้ามาชมงานในวันท้ายๆ ทราบข่าวการประกวดคำขวัญ และมีความสนใจจะส่งคำขวัญเข้าประกวดจำนวนมาก แต่เวลาในการส่งคำขวัญได้สิ้นสุดก่อนที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจะจบลง ทำให้ไม่สามารถส่งคำขวัญเข้าร่วมการประกวดได้ทัน จึงมีการร้องขอให้ขยายเวลาการส่งออกไป เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมงานฯ ในวันท้ายๆ ได้มีโอกาสส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวด

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงขอขยายเวลาการส่งผลงานออกไป โดยสามารถส่งคำขวัญได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556  โดยจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกในวันที่ 19 ตุลาคม 2556 เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย สำหรับการประกาศผลคณะกรรมการฯ จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนวันมอบรางวัล

          สำหรับรางวัล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

                   1. นักเรียน (ป.1-ม.6)

                       รางวัลที่ 1    เงินรางวัล  50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

                       รางวัลที่ 2    เงินรางวัล  30,000 บาท 

                       รางวัลที่ 3    เงินรางวัล  10,000 บาท   

                       รางวัลชมเชย           เงินรางวัล    1,000 บาท (2 รางวัล)                      

                    2.  ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)

                       รางวัลที่ 1    เงินรางวัล  50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

                       รางวัลที่ 2    เงินรางวัล  30,000 บาท 

                       รางวัลที่ 3    เงินรางวัล  10,000 บาท   

                       รางวัลชมเชย           เงินรางวัล    1,000 บาท (2 รางวัล)                      

                   ทั้งนี้ นักเรียน กรุณาแจ้งชื่อโรงเรียน และชั้นเรียน ด้วย เพื่อแยกไปรษณียบัตรออกจากประเภทประชาชนทั่วไป

 

                   ข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Call Center 1313

 


 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

Tags ประกวด
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ
» ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ
» ขอเชิญร่วมคิดและเขียนคำขวัญ ในหัวข้อ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» รมว.วท. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการการประกวดนวัตกรรม “นาวาฝ่าวิกฤต ” รอบชิงชนะเลิศ
» แถลงข่าวเปิดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจปี 2 แนวคิด "10 สุดยอดงานวิจัยเด่น สู่แผนธุรกิจนิวเคลียร์"
» นาโนเทค ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ชิงรางวัล 50,000 บาท
» ก.วิทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ มอบรางวัลการประกวด