กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก.วิทย์ฯร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

 

         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีความสามารถในการสิ่งประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม ในโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 หัวข้อเรื่อง “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร” โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ เวทีกลาง ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับเกียรติจาก ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัล

 


         โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 ถือเป็นกิจกรรมที่ดีในการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า ดังเช่นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดสามารถยืนยันได้ว่า คนไทยเรามีความรู้ความสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจุดเริ่มในการก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต โดยโครงการนี้มีผลงานส่งเข้าประกวด จำนวน 73 ผลงาน และมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 5 ผลงาน ดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 200000 บาท พร้อมโล่รางวัล ผลงานชื่อ “มีดกรีดยางพาราแบบปรับตั้งและเปลี่ยนใบมีดได้” เจ้าของผลงาน นายเกรียงศักดิ์ งามแสน

รางวัลที่ 2 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 100000 บาท พร้อมโล่รางวัล ผลงานชื่อ “เครื่องผ่าผลหมาก” เจ้าของผลงาน นายมานพ แย้มแฟง

รางวัลเชิดชูเกียรติ เงินรางวัลๆ ละ 50000 บาท จำนวน 3 รางวัล
•    “เครื่องเหลาทางมะพร้าว” เจ้าของผลงาน ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ แกล้วกล้า
•    “เครื่องปลูกอ้อยโซนิค” เจ้าของผลงาน นายเฉลิมวิทย์ ปสันตา
•    “กับดักหนู” เจ้าของผลงาน นายมังกร สุพรรณชาติ

 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร และนายพิริยะ เผ่าพงษา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป