กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รมว.วท. และคณะฯ ร่วมพิธีเปิดงานสร้างสรรค์พลังพัฒนาสตรี สู่ปีที่ 3

นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รมว.วท. และคณะฯ ร่วมพิธีเปิดงานสร้างสรรค์พลังพัฒนาสตรี สู่ปีที่ 3

พิมพ์ PDF

 

     วันนี้ (10 สิงหาคม 2556) เวลา 09.00 น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน “สร้างสรรค์พลัง พัฒนาสตรี สู่ปีที่ 3 กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โดยมี ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คณะรัฐมนตรี กล่าวรายงาน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะรัฐมนตรี สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์นโยบาย ทิศทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปี 2557 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้าน “กองทุนการพัฒนาบทบาทสตรี” เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2556 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปี 2557 โดยมีสตรีให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 3,150 คน เพื่อเป็นการสร้างสรรค์พลังสตรีในการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้พสกนิการชาวไทยได้ระลึกถึงพระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุตสาหะ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ได้ทรงงานพัฒนาสตรีไทยให้มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และรายได้ที่ดีขึ้น รวมถึงการดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงโดยการถ่ายทอดผ่านนิทรรศการ “ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง” ในการสร้างสรรค์พลังสตรีให้เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทย
      ทั้งนี้ในงาน ได้มีการเปิดตัวโครงการ “คัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี Smart Lady Thailand ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของสตรีและผู้นำบทบาทสตรีรุ่นใหม่ ให้เป็นพลังสร้างสรรค์ประเทศไทยและเพื่อส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรีในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้
1.    นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2.    นิทรรศการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3.    การประชุมเสวนาพัฒนาศักยภาพสตรี โดยหัวข้อประกอบไปด้วย บทบาทด้านสิทธิสตรีกับความร่วมมือของ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม,          ความก้าวหน้าของการพัฒนาศักยภาพ และโอกาส เพื่อสตรีไทย และ Banks For Women
 

เขียนข่าวโดย :  นีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย :  นายพิริยะ เผ่าพงษา

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป