กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. มอบรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556

รมว.วท. มอบรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556

พิมพ์ PDF

 

       ดร.พีรพันธุ์  พาลุสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 และในโอกาสนี้ได้มอบรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 แก่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องจักรกลสู่เชิงพาณิชย์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556
       ดร.พีรพันธุ์  พาลุสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การมอบรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 แก่ผู้ประกอบการนั้น เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ต้องการผลักดันงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ และส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนในการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ


       รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย จัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยแบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ 1. สาขาเครื่องจักรกลการผลิต  รางวัลสุดยอดเทคโนโลยี และรางวัลที่ 1 บริษัท เอ็นอาร์ อินดัสตรีย์ จำกัด เครื่องตอกเม็ดยาแบบหมุนรอบพร้อมระบบวัดแรงและปรับน้ำหนักเม็ดยาแบบอัตโนมัติ  รางวัลที่ 2 บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด เครื่องแพ็คกล่องอันโนมัติ  รางวัลที่ 3 บริษัท ซีซีออโตพาร์ท จำกัด  เครื่องเลื่อยสายพาน  2. สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร รางวัลที่ 1 บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด  รถเกี่ยวนวดข้าว รุ่น เค เอ็ม อมตะ 2555 ปี 2 รางวัลที่ 2 บริษัท โรงงานเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทรา จำกัด  รถพรวนดินเกษตรพัฒนา  รางวัลที่ 3 บริษัท คำ-วี การเกษตร จำกัด  อุปกรณ์ป้อนและเก็บรวบรวมถาดเพาะกล้าข้าวอัตโนมัติ  และ 3. สาขาเครื่องจักรกลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  รางวัลที่ 1 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด  กระเบื้องหลังคาเซลแสงอาทิตย์  รางวัลที่ 2 บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เครื่องผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 2000 วัตต์  รางวัลที่ 3 บริษัท พี.เอส.ซี.เทรดดิง แอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด  เครื่องผลิตก๊าซโอโซน “โอเทค” สำหรับการประหยัดพลังงานระบบซักผ้าและระบบทำความเย็นขนาดใหญ่
       นายปรีชา  เต็มพร้อม  นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย  กล่าวว่า รางวัลนี้จะเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการไทยที่ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเองจนสามารถผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์ และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนต่อไป

ผู้สนใจ ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางวนิดา  บุญนาคค้า 
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3940 , 02 333 3956
 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 02 333 3728-32
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป