กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน Mr. Shigekazu Sato เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.

Mr. Shigekazu Sato เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.

พิมพ์ PDF

 

   เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.30 น. ณ ห้องพระจอมเกล้า  ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับ (Mr. Shigekazu Sato) นายชิเกะกะซุ ซะโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือด้านความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศ และดาวเทียม

 

    วัตถุประสงค์ในการหารือมีดังต่อไปนี้ 
      1. หารือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556 ของท่านรมว.วท. และคณะ เยี่ยมชมหน่วยงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศของญี่ปุ่น และชมการยิงดาวเทียมที่ฐานยิงดาวเทียมบนเกาะทะเนะกะชิมะ
       2. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศ และดาวเทียมดวงใหม่ของไทย
       3. การเข้าร่วมในมหกรรมวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานจากญี่ปุ่น ในเดือนสิงหาคม 2556 ณ ไบเทค บางนา

 

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพโดย : นายพิริยะ เผ่าพงษา
เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป