กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ขอเชิญชมนิทรรศการ “ภาพถ่ายโลกรัตติกาล ( The World at Night : TWAN)”

ขอเชิญชมนิทรรศการ “ภาพถ่ายโลกรัตติกาล ( The World at Night : TWAN)”

พิมพ์ PDF

( 12 มิถุนายน) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการ “ภาพถ่ายโลกรัตติกาล ( The World at Night : TWAN)”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวในพิธีเปิดนิทรรศการว่า ในปี 2552 นี้ นับเป็นปีที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของวงการดาราศาสตร์ในทุกๆ ประเทศทั่วโลก เนื่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติและสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลยกย่องให้ เป็นปีดาราศาสตร์สากล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ขึ้น ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ในชื่อ “ภาพถ่ายโลกรัตติกาล (The World at Night : TWAN)

 

 

          การจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ นอกจากเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระสำคัญดังกล่าวแล้ว ยังถือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายภาพ ทางด้านดาราศาสตร์ในประเทศไทย และเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้คนไทยเกิดความสนใจและร่วมกิจกรรมในด้านดาราศาสตร์มาก ยิ่งขึ้น จนนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่จะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อสังคมและประเทศชาติ ต่อไป”

          รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ สดร.กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “สถาบัน วิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในฐานะเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์และพันธกิจในการมุ่งเน้นการวิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการพัฒนาความรู้ทางดาราศาสตร์ของประเทศสู่ระดับสากล รวมทั้งเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน สังคมไทย”

          “นิทรรศการภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ (The World at Night : TWAN)  ใน ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีดาราศาสตร์สากล 2552 ( International Year of Astronomy 2009: IYA 2009) เป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่คนไทยจะได้ชมภาพถ่ายทางดาราศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักให้คนไทยมีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้น”

          ด้าน ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการ อพวช.กล่าวว่า “เรา หวังว่านิทรรศการชุดนี้จะสร้างแรงบันดาลใจ ความประทับใจที่ดีในเรื่องของวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ แก่ประชาชนและเยาวชนผ่านภาพถ่ายที่สวยงาม ของท้องฟ้ายามค่ำคืนที่หาดูได้ยากมาจัดแสดงกว่า 50 ภาพ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการ The World at Night หรือ TWAN โครงการพิเศษที่เกิดขึ้นสำหรับปีดาราศาสตร์สากลนี้ จากความร่วมมือของสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ และองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ นอกจากนี้ ยังมีการนำภาพถ่ายท้องฟ้าโดยฝีมือคนไทยอีกกว่า 30 ภาพ มาร่วมจัดแสดงพร้อมกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นภาพถ่ายที่มีคุณค่าในการศึกษาเรียนรู้ ถึงปรากฏการณ์น่าสนใจบนท้องฟ้า ที่ไม่อาจมองได้ด้วยตาเปล่า นอกจากการใช้เทคนิคการถ่ายภาพระดับมืออาชีพเท่านั้น

          ทั้งนี้ นิทรรศการแสดงภาพถ่ายโลกรัตติกาล (The World at Night : TWAN)  มีกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 12-24 มิถุนายน 2552 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป