กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน “ก.วิทย์” เร่งผลักดันงานวิจัยยกระดับคุณภาพข้าว นำเทคโนโลยีคลื่นวิทยุกำจัดความชื้น

“ก.วิทย์” เร่งผลักดันงานวิจัยยกระดับคุณภาพข้าว นำเทคโนโลยีคลื่นวิทยุกำจัดความชื้น

พิมพ์ PDF

และแมลงในข้าว เพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการ


        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผสานความร่วมมือ จัดตั้งโรงงานต้นแบบการลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าว ด้วยเทคโนโลยีความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ ย้ำมีความรวดเร็ว ปลอดภัยไร้สารตกค้าง ช่วยยกระดับและเพิ่มมูลค่าข้าวไทย ส่งเสริมงานวิจัยในรั้วมหาลัยสู่เชิงพาณิชย์ เพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการแทนการใช้สารเคมีรมยา ที่จะถูกยกเลิกในอนาคต
         ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าว“โครงการโรงงานต้นแบบการลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าว ด้วยเทคโนโลยีความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ” ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายหลักในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของการยกระดับคุณภาพของข้าวไทย เนื่องจากที่ผ่านมาเมล็ดข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวจะประสบกับปัญหาข้าวชื้นและถูกทำลายโดยแมลงข้าวสาร มอดแป้ง แมลงวันผลไม้ ส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ดข้าว ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและเป็นการเก็บรักษาคุณภาพของข้าว  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดค้นพัฒนาคุณภาพข้าว โดยการใช้เทคโนโลยีความร้อนจากคลื่นวิทยุ โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำโรงงานต้นแบบลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าว ซึ่งการวิจัยดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับและสร้างมาตรฐานให้ข้าวไทยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมให้การสนับสนุนในทุกด้าน เพื่อให้ผลการวิจัยสามารถลงไปสู่การพาณิชย์ และต่อยอดไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 


       ด้าน ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “โครงการโรงงานต้นแบบการลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าว ด้วยเทคโนโลยีความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ” อยู่ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก” โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้เริ่มงานวิจัยกับประเทศเยอรมนี เป็นเวลากว่า 10 ปี ในระดับห้องปฏิบัติการทำวิจัยและพัฒนาการกำจัดแมลง ไข่แมลง และตัวอ่อนในผลผลิตทางการเกษตรจำพวก ข้าว ข้าวโพดและถั่วต่างๆ ที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ทดแทนสารเคมี รวมถึงเป็นการผลักดันงานวิจัยในรั้วมหาลัยให้เกิดผลเชิงพาณิช เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการที่สนใจเป็นการยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวในเชิงอุตสาหกรรมและการส่งออกในอนาคต
       รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การวิจัยดังกล่าว เป็นการประยุกต์ใช้คลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในการแทรกผ่านเข้าไปในเมล็ดข้าว ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและความร้อน สามารถช่วยลดความชื้นของข้าว รวมถึงสามารถฆ่าแมลงและไข่แมลง ได้ในเวลาเดียวกัน ที่มีความรวดเร็วโดยใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยไร้สารเคมี ถือเป็นเทคโนโลยีทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เพื่อทดแทนวิธีกำจัดแมลงในข้าวแทนการรมยาโดยใช้สารเคมี ที่กำลังจะมีการถูกยกเลิก
       ทั้งนี้คาดว่าโรงงานต้นแบบจะสามารถใช้งานได้ในเดือน เมษายน 2557 โดยมีกำลังการผลิต 1 ตัน /1 ชั่วโมง หรือ อย่างน้อย 24 ตัน/วัน ใช้งบ 60 – 80 บาท/ข้าว 1 ตัน และมีเป้าหมายนำงานวิจัยสู่ท้องถิ่น 1 ตำบล 1 เครื่อง ในอนาคต

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : 
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
คุณเมลิน เชื้อมโนชาญ โทร. 058-942088-91 ต่อ 208 
 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)
คุณทิพวัลย์ เวชชการัณย์ โทร. 02 333 3942-3

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป