กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

พิมพ์ PDF

 

       วันนี้ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการะทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับ นายลุยส์ มานูเอล บาไรรา เดอ โซซา (HE.Mr. Luis Manuel  Barreira de Sousa) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกส เข้าเยี่ยมคาราวะท่าน รมว.วท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  พร้อมหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
      นายลุยส์ มานูเอล บาไรรา เดอ โซซา และ ท่าน รมว.วท. เห็นชอบให้กระชับความสัมพันธ์จากการจัดทำความร่วมมือระหว่างไทย-โปรตุเกส ตามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐโปรตุเกส ที่ลงนามไว้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมความร่วมมือครอบคลุมการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ การจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วม การดำเนินโครงการวิจัยโดยเน้นสาขาบริการอุตสาหกรรมและสาขาการเกษตร การร่วมจัดทำโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
 
      ท่าน รมว.วท. ได้แจ้งว่า วท. มีหน่วยงานวิจัย และห้องปฏิบัติการระดับชาติอยู่ในหน่วยงานในสังกัดหลายแห่ง อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)    และในการเตรียมการเจรจาความร่วมมือฯ ท่าน รมว.วท. ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับโปรตุเกส จัดประชุมเตรียมการระหว่างหน่วยงาน 5 ส 1 ว 
 
      สำหรับกิจกรรมแรกที่ทั้งสองฝ่ายสามารถดำเนินการร่วมกันได้ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งผลสำเร็จของที่รัฐบาลโปรตุเกสสามารถจูงใจให้ภาคเอกชน อุตสาหกรรมลงทุนงานวิจัยและพัฒนาของประเทศได้สูงขึ้น เพื่อทดแทนทุนวิจัยที่ภาครัฐมีน้อยลง โดย The Foundation of Science and Technology (FCT) ของโปรตุเกส และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นหน่วยงานร่วมหารือต่อไป   
 
 
 

เขียนข่าวโดย  :  นางสาวชลธิขา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพโดย   :  นายรัฐพล หงสไกร

เผยแพร่ข่าว    :  นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป