กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน "ก.วิทย์" โชว์เทคนิคจุลทรรศน์อินฟราเรด แยกสายพันธุ์ไก่ นำร่องไก่โคราช เพิ่มมูลค่าการตลาด

"ก.วิทย์" โชว์เทคนิคจุลทรรศน์อินฟราเรด แยกสายพันธุ์ไก่ นำร่องไก่โคราช เพิ่มมูลค่าการตลาด

พิมพ์ PDF

           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คิดค้นวิธีตรวจคัดแยกสายพันธุ์ไก่ ใช้เทคนิคจุลทรรศน์อินฟราเรด เพื่อความสะดวกในการคัดแยกสายพันธุ์ ลดการใช้สารเคมี  ป้องกันการเลียนแบบเนื้อไก่ เป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
           ดร.กาญจนา ธรรมนู นักวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  กล่าวว่า ทีมนักวิจัยได้พัฒนาวิธีการตรวจสอบความแท้ของสายพันธุ์ไก่เนื้อโคราช โดยใช้เทคนิคจุลทรรศน์อินฟราเรดทดสอบเนื้อไก่ ระหว่างไก่เนื้อโคราช ไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้าและไก่พื้นเมือง ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา พบว่าสามารถจำแนกความแตกต่างของสายพันธุ์ได้ถูกต้องเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งพบว่า ไก่เนื้อโคราชมีปริมาณของไขมันและคาร์โบไฮเดรตต่ำกว่าทั้งสองสายพันธุ์ มีองค์ประกอบทางโปรตีนที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน รวมถึงการทดสอบใช้ต้นทุนต่ำ ใช้เวลาในการตรวจสั้น ตัวอย่างที่นำมาทดสอบไม่ผ่านกระบวนการใช้สารเคมี ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการตลาดได้ทันที อีกทั้งสามารถนำไปศึกษาต่อในเชิงลึก เพื่อใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลง ระบบการเลี้ยงไก่ที่แตกต่างกันหรือในกรณีที่มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมของไก่ได้อีกด้วย
           ดร. อมรรัตน์ โมฬี อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “ไก่เนื้อโคราชเป็นไก่พันธุ์ที่ถูกพัฒนา ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์ไก่เนื้อโคราช เพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุมชนระยะที่ 1 ใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งการศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของไก่เนื้อโคราช จึงเป็นขั้นตอนที่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการป้องกันการเลียนแบบเนื้อไก่ รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่จะทำให้การตลาดของไก่เนื้อโคราชสามารถเดินทางสู่ผู้บริโภคระดับกลางถึงสูงได้”
           ทั้งนี้ในปัจจุบันการเลี้ยงไก่เนื้อโคราชเป็นที่นิยมในหมู่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น เพราะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี คุณภาพของเนื้อไก่สามารถแข่งขันในท้องตลาดได้ อีกทั้งรสชาติยังเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ที่ได้ลิ้มลอง เนื่องจากเนื้อไก่โคราชมีความนุ่ม ชุ่มฉ่ำ แต่ไม่เปื่อยยุ่ยเหมือนเนื้อไก่ทางการค้า เป็นการเพิ่มอาชีพให้เกษตรกรและเป็นทางเลือกการบริโภคไก่สำหรับประชาชน
ผู้เขียนข่าว   น.ส.กุลธิดา พิทยาภรณ์ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1251-2 โทรสาร 0-4421-7047
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป