กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน “ก.วิทย์”ลุยช่วยเกษตรกร นำเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพลำไย หวังเพิ่มราคาส่งออก

“ก.วิทย์”ลุยช่วยเกษตรกร นำเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพลำไย หวังเพิ่มราคาส่งออก

พิมพ์ PDF

         “วรวัจน์” นำทีม กระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่ภาคเหนือ นำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตลำไย เพิ่มศักยภาพส่งออกตลาดอินเดีย 30,000 ตัน/ปี หวังเปิดตลาดสู่สากล เปิดตัว “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก” นำร่องลงทะเบียนเกษตรกรกว่าพันคน สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้เพาะปลูกลำไย ยกระดับคุณภาพลำไยแบบครบวงจร พร้อมเปิดตัวรายการใหม่ “นวัตกรรม 52 สัปดาห์” ทาง MOST Channel ชี้เป็นคัมภีร์เพาะปลูกลำไยทุกขั้นตอน
         นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางพร้อมคณะ มายังโรงแรมเชียงใหม่   แกรนด์วิลล์ จ.เชียงใหม่ ระดมผู้บริหารองค์กรและหน่วยงานระดับจังหวัดประชุม “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก” พร้อมเชิญเกษตรกรกว่าพันคนร่วมฟังบรรยายการปฏิบัติงาน โดยนายวรวัจน์ กล่าวถึงรายละเอียดโครงการนี้ ว่า ปัจจุบันแนวโน้มความต้องการบริโภคลำไยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการส่งออก โดยที่ผ่านมาประเทศจีนถือเป็นตลาดใหญ่ตลาดเดียว จึงเกิดปัญหาการผูกขาดทำให้ราคาลำไยตกต่ำ แต่ล่าสุดไทยมีโอกาสขยายช่องทางการตลาดในประเทศอินเดีย โดย นายอัลนิล วัชวา เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ได้นำกลุ่มบริษัทปูราฟ มาเซ็นสัญญาสั่งซื้อลำไยกับประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีปริมาณการส่งออกลำไยไปยังอินเดียประมาณ 30,000 ตันต่อปี เนื่องจากเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกรว่าผลผลิตมีตลาดรองรับอย่างแน่นอน และทำให้เกิดการแข่งขันทางการตลาด ส่งผลให้ลำไยมีราคาสูงขึ้น รวมถึงเป็นการกระจายสินค้าลำไยออกสู่ตลาดสากลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญสำหรับการส่งออกสินค้าไปสู่ต่างประเทศ คือคุณภาพต้องได้มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันผลผลิตลำไยของไทยยังมีปัญหาในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดทำ “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก” เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพรวมถึงการบริหารจัดการผลผลิตลำไยแบบครบวงจร เพื่อยกระดับมาตรฐานผลผลิตให้ได้ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ
         โดยในวันนี้จะนำร่องโครงการ ในการลงทะเบียนเกษตรกรกลุ่มผู้เพาะปลูกลำไยในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรวบรวมเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรให้เป็นกลุ่มก้อน มีความเป็นธรรม ไม่มีการกดราคา และสามารถใช้ข้อมูลทางการเกษตรมาวางแผนการเพาะปลูกที่เหมาะสม นอกจากนี้กระทรวงวิทย์ฯ ยังมีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ดำเนินการจัดทำศูนย์ทะเบียนเกษตรกร รวมถึงพยากรณ์และคาดการณ์ราคาผลผลิต ตลอดจนรับแจ้งปัญหาเพาะปลูก เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจที่จะบำรุงรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็สามารถนำเทคโนโลยีการฉายรังสีแกมมาของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(สทน.) มาช่วยยืดอายุผลผลิตให้เก็บได้นานขึ้น เหมาะกับการขนส่งไปยังตลาดต่างประเทศ และยังสามารถใช้เทคโนโลยีการรมควันลำไยด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซค์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และช่วยยืดอายุลำไยได้นาน โดยยังคงสีเปลือกลำไยให้สดสวยงาม รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามให้ได้มาตรฐานการส่งออกด้วย
         “ในวันที่ 29 เมษายนนี้ ทางกระทรวงวิทย์ฯ จะมีการเปิดรายการ “นวัตกรรม 52 สัปดาห์” เป็นครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม MOST Channel ระบบ C Band (จานดำ) ช่อง 94 โดยจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรมาแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกลำไยไปจนถึงการแปรรูป โดยจะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยทำนายช่วงเวลาในการเกิดโรคและแมลง วิเคราะห์ผลกระทบจากการเตือนภัยพยากรณ์อากาศ รวมถึงการให้เกร็ดความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ป้องกันการเกิดความเสียหายที่จะตามมา รายการนี้จะเป็นเสมือนคู่มือที่เกษตรกรสามารถติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลต่างๆไปใช้ในการผลิตลำไยและพืชไม้ผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆได้ในทุกขั้นตอน” นายวรวัจน์ กล่าว
         นอกจากนี้ เกษตรกรที่สนใจสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยแบบครบวงจร ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีแผนดำเนินการในระหว่างปี 2556 – 2558 ในชุมชนต้นแบบ 10 แห่ง ในพื้นที่ 10 อำเภอ ใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อพัฒนาระบบการผลิตลำไย


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์ หมายเลข 1313

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป