กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ชาวสวนลำไยเชียงใหม่ เฮ ขานรับ ก. วิทย์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาครบวงจร

ชาวสวนลำไยเชียงใหม่ เฮ ขานรับ ก. วิทย์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาครบวงจร

พิมพ์ PDF

เชื่อราคาสูงขึ้น มีตลาดรองรับ
 

         นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงผลการตอบรับ “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก” หลังจากมีการเปิดโครงการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ว่า  ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว กระทรวงวิทย์ฯ มีเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะรองรับการดำเนินการนี้ได้เป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะรับหน้าที่ในการลงทะเบียนกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้รัฐบาลและกระทรวงวิทย์ฯทราบว่า ในแต่ละปีมีปริมาณลำใยมากน้อยแค่ไหนและขายออกไปยังที่ใดบ้าง จากนั้นก็จะนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลแล้วส่งเทคโนโลยีที่จำเป็นเข้าไปช่วยบริหารจัดการ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น ผลักดันให้ส่งออกได้มากขึ้น และเชื่อว่าราคาผลผลิตที่ได้ย่อมจะสูงขึ้นตามไปด้วย โดยในวันเปิดโครงการ ได้มีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกลำไยมาร่วมลงทะเบียน กว่าพันราย  และหลังจากนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จะลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ในการจัดทำโซนนิ่งและลงทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และใช้ระบบควบคุมผลผลิตลำไยของเกษตรกร เพื่อเป็นการคาดการณ์การตลาดล่วงหน้า
          “ขอให้เกษตรกรที่ทำลำใยในปีนี้ มาทำการลงทะเบียนและขายผ่านทางจังหวัด ป้องกันการถูกกดราคา ปละมีการวมกลุ่มกันเพื่อที่จะสามารถกำหนดราคาได้เอง ไม่ถูกพ่อค้ากำหนดราคา เพราะความต้องการในต่างประเทศมีสูง ระบบนี้จะอยู่กับเหษตรกรตลอด จึงอยากให้ทุกท่านมาขึ้นทะเบียนกับทางจังหวัดและทำสัญญาซื้อขายกับผู้ส่งออก กำหนดราคาที่เกษตรกรพอใจ โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดจะเป็นผู้ดูแลเรื่องราคา” นายวรวัจน์ กล่าว
         ด้าน ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกลำไยที่เข้ารับฟัง รมว.วท.ประกาศแนวทางการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการลำไย กล่าวยืนยัน ว่า พร้อมจะให้ความร่วมมือกับโครงการ และเชื่อว่าผลผลิตในช่วง 2 เดือนข้างหน้าจะสามารถขายได้ราคาและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด และหากมีความพร้อมก็จะรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อผลักดันการนำผลผลิตส่งออกไปยังต่างประเทศให้ได้มากที่สุด
         ทั้งนี้ นายวรวัจน์ รมว.วท ได้มอบหมายให้ ศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการลำไยร่วมกับทางจังหวัด ซึ่งจะแล้วเสร็จสามารถเริ่มงานได้ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
สำหรับแผนการดำเนินการ “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก” ต่อไป นอกจากการลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว นายวรวัจน์ รมว.วท. ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการในอีก 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำพูน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดย นายวรวัจน์ เชื่อว่า เมื่อสามารถบริหารจัดการลำไยได้อย่างครบวงจรแล้ว จะช่วยแก้ไขปัญหาลำไยล้นตลาดและราคาตกต่ำให้สามารถบรรเทาลงไปได้ ///


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ผู้ประสานงาน   ปณิธา รื่นบรรเทิง
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์การสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  02-596-7600 ต่อ 3113


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป