ชาวสวนลำไยเชียงใหม่ เฮ ขานรับ กระทรวงวิทย์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบวงจร เชื่อผลิตผลปีนี้ขายหมด

พิมพ์

       วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า หลังจากเป็นประธานเปิด “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก” ว่า  ปัจจุบันแนวโน้มความต้องการบริโภคลำไยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งลำไยสดและลำไยอบแห้ง ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสขยายช่องทางการตลาดได้มากขึ้นกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงมีการบริหารจัดการผลผลิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบครบวงจร ตั้งแต่การใช้ข้อมูลจากเทคโนโลยีดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เพื่อกำหนดพื้นที่เพาะปลูกที่สามารถตรวจสอบและติดตามดูแลรักษาพืชของเกษตรกร เทคโนโลยีการฉายรังสีแกมมาเพื่อกำจัดแมลงของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) มาใช้ในช่วยยืดอายุของผลผลิตให้สามารถเก็บได้นานขึ้น นอกจากนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ยังมีเทคโนโลยีการรมควันลำไยด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซค์ มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และช่วยยืดอายุลำไยได้นานขึ้น และยังช่วยคงสีเปลือกของลำไยให้สวยงามดังเดิมด้วย สุดท้าย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยแบบครบวงจรเพื่อพัฒนาระบบการผลิตลำไย ทั้งคุณภาพ ผลผลิต และสภาพแวดล้อมในพื้นที่จริง ส่วนการทำตลาดนั้นจะเป็นหน้าที่ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
       นายวรวัจน์ กล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตลำไยโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบครบวงจรนี้ว่า “กระทรวงวิทย์ฯ มีเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะรองรับการดำเนินการนี้ได้เป็นอย่างดี ในส่วนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ จะรับหน้าที่ในการลงทะเบียนกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้รัฐบาลและกระทรวงวิทย์ฯทราบว่า ในแต่ละปีมีปริมาณลำใยมากน้อยแค่ไหน และขายออกไปยังที่ใดบ้าง เมื่อกระทรวงฯได้ทราบข้อมูลเหล่านี้แล้ว เราจะนำมาประมวลผล แล้วส่งเทคโนโลยีที่จำเป็นเข้าไปช่วยบริหารจัดการ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น เพื่อผลักดันให้มีการส่งงออกให้ได้มากขึ้น และเชื่อว่าราคาผลผลิตที่ได้ย่อมจะสูงขึ้นตามไปด้วย
       ในส่วนของเกษตรกรกว่า 1,000 คนที่เข้ารับฟังการประกาศนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการลำไย ต่างยืนยันที่จะให้ความร่วมมือกับโครงการ และเชื่อว่าผลผลิตในช่วง 2 เดือนข้างหน้าจะสามารถขายได้ราคา และมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด หากมีความพร้อมก็จะรวบกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลักดันให้นำผลผลิตส่งออกไปยังต่างประเทศให้ได้มากที่สุด
       สุดท้าย รมว.วท.ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อดำเนิน “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก” ในอีก 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำพูน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เมื่อสามารถบริหารจัดการลำไยได้อย่างครบวงจรแล้ว เชื่อว่าปัญหาลำไยล้นตลาด และราคาตกต่ำก็จะสามารถบรรเทาลงไปได้

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

ผู้ประสานงาน   ปณิธา รื่นบรรเทิง


 

Tags ลำไย
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ลำไยฉายรังสี
» ถุงบรรจุภัณฑ์รักษาความสดของลำไย นวัตกรรมงานวิจัยเชิงพาณิชย์
» “ก.วิทย์”ลุยช่วยเกษตรกร นำเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพลำไย หวังเพิ่มราคาส่งออก
» ชาวสวนลำไยเชียงใหม่ เฮ ขานรับ ก. วิทย์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาครบวงจร
» ก.วิทย์ จัดประชุมร่วม 5 จังหวัดภาคเหนือ ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการลำไย
» ชาวสวนลำไยเชียงใหม่ เฮ ขานรับ ก. วิทย์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาครบวงจร
» “ก.วิทย์”ลุยช่วยเกษตรกร นำเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพลำไย หวังเพิ่มราคาส่งออก