กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ชาวสวนลำไยเชียงใหม่ เฮ ขานรับ ก. วิทย์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาครบวงจร

ชาวสวนลำไยเชียงใหม่ เฮ ขานรับ ก. วิทย์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาครบวงจร

พิมพ์ PDF

    

     (เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556) นาย วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงผลการตอบรับ “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก” หลังจากมีการเปิดโครงการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ว่า  ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะรองรับการดำเนินการนี้ได้เป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะรับหน้าที่ในการลงทะเบียนกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้รัฐบาลและกระทรวงวิทยาศาสตาร์ฯ ทราบว่า ในแต่ละปีมีปริมาณลำไยมากน้อยแค่ไหนและขายออกไปยังที่ใดบ้าง จากนั้นก็จะนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลแล้วส่งเทคโนโลยีที่จำเป็นเข้าไปช่วยบริหารจัดการ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น ผลักดันให้ส่งออกได้มากขึ้น และเชื่อว่าราคาผลผลิตที่ได้ย่อมจะสูงขึ้นตามไปด้วย โดยในวันเปิดโครงการ ได้มีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกลำไยมาร่วมลงทะเบียน กว่าพันราย  และหลังจากนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จะลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ในการจัดทำโซนนิ่งและลงทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และใช้ระบบควบคุมผลผลิตลำไยของเกษตรกร เพื่อเป็นการคาดการณ์การตลาดล่วงหน้า


      “ขอให้เกษตรกรที่ทำลำใยในปีนี้ มาทำการลงทะเบียนและขายผ่านทางจังหวัด ป้องกันการถูกกดราคา และมีการวมกลุ่มกันเพื่อกำหนดราคาได้เอง ไม่ถูกพ่อค้ากำหนดราคา เพราะความต้องการในต่างประเทศมีสูง ระบบนี้จะอยู่กับเหษตรกรตลอด จึงอยากให้ทุกท่านมาขึ้นทะเบียนกับทางจังหวัดและทำสัญญาซื้อขายกับผู้ส่งออก กำหนดราคาที่เกษตรกรพอใจ โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดจะเป็นผู้ดูแลเรื่องราคา” นายวรวัจน์ กล่าว

 


      ด้าน ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกลำไยที่เข้ารับฟัง รมว.วท.ประกาศแนวทางการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการลำไย กล่าวยืนยันว่า พร้อมจะให้ความร่วมมือกับโครงการ และเชื่อว่าผลผลิตในช่วง 2 เดือนข้างหน้าจะสามารถขายได้ราคา และมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ถ้าหากมีความพร้อมก็จะรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อผลักดันการนำผลผลิตส่งออกไปยังต่างประเทศให้ได้มากที่สุด
      ทั้งนี้ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.วท ได้มอบหมายให้ ศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการลำไยร่วมกับทางจังหวัด ซึ่งจะแล้วเสร็จและสามารถเริ่มงานได้ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้


     สำหรับแผนการดำเนินการ “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก” ต่อไป นอกจากการลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว นายวรวัจน์ รมว.วท. ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการในอีก 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำพูน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดย นายวรวัจน์ เชื่อว่าเมื่อสามารถบริหารจัดการลำไยได้อย่างครบวงจรแล้ว จะช่วยแก้ไขปัญหาลำไยล้นตลาดและราคาที่ตกต่ำให้สามารถบรรเทาลงไปได้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ประสานงาน :  นางสาวปณิธา รื่นบรรเทิง หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์การสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  02-596-7600 ต่อ 3113
ผู้เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. 02-333-3732

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป