กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ขอเชิญร่วมฟังการจัดเสวนา “30 ปี กระทรวงวิทย์ ร่วมคิดวิสัยทัศน์รัฐบาลไทย”

ขอเชิญร่วมฟังการจัดเสวนา “30 ปี กระทรวงวิทย์ ร่วมคิดวิสัยทัศน์รัฐบาลไทย”

พิมพ์ PDF

ขอเชิญร่วมฟังการจัดเสวนา “30 ปี กระทรวงวิทย์ ร่วมคิดวิสัยทัศน์รัฐบาลไทย” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย" โดย ฯพณฯ อำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี  ในโอกาสเป็นประธานเปิดการเสวนาฯ ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเคมีปฏิบัติ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 354 4466 ต่อ 118 , 120 CallCenter 1313


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป