ขอเชิญร่วมฟังการจัดเสวนา “30 ปี กระทรวงวิทย์ ร่วมคิดวิสัยทัศน์รัฐบาลไทย”

พิมพ์

ขอเชิญร่วมฟังการจัดเสวนา “30 ปี กระทรวงวิทย์ ร่วมคิดวิสัยทัศน์รัฐบาลไทย” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย" โดย ฯพณฯ อำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี  ในโอกาสเป็นประธานเปิดการเสวนาฯ ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเคมีปฏิบัติ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 354 4466 ต่อ 118 , 120 CallCenter 1313


 

Tags 30 ปี - เสวนา - พัฒนาวิทยาศาสตร์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เสาวนาแก้ไขปัญหาการศึกษาไทย Thailand-Japan Human Resources Development Initiative (Timeline Suthichai )
» ไทย – จีน ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 โครงการ
» กระทรวงวิทย์ฯ ชวนเยาวชนเล่นกลวิทยาศาสตร์จากของใช้ในบ้าน
» เสวนาคุยกัน..ฉันท์วิทย์ “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรน้ำและด้านทรัพยากรป่าไม้”
» การเสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์ เรื่อง “ระบบโทรมาตร เกาะติดสถานการณ์น้ำ”
» มหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในนิทรรศการ “อัจฉริยะธรรมชาติ...สร้างสรรค์เทคโนโลยี”
» เชิญร่วมกิจกรรมคุยกัน..ฉันท์วิทย์ “อัจฉริยะธรรมชาติ..สร้างสรรค์เทคโนโลยี ”