การประชุมผู้ใช้ข้อมูล สทอภ. ประจำปี 2552 “ธีออส ดาวเทียมไทย พร้อมใจให้บริการ”

พิมพ์

ดร. คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ใช้ข้อมูล สทอภ. ประจำปี 2552 “ธีออส ดาวเทียมไทย พร้อมใจให้บริการ” เพื่อให้ข้อมูลการให้บริการดาวเทียมธีออส  ผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมธีออส  โดยมี รศ.ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์  ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมฯ ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม บี โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ

 

 

             

 

 

             ดร. คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า  ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีดาวเทียมเป็นของตนเอง  เราสามารถที่จะให้ดาวเทียมถ่ายภาพมาทำแผนที่ที่มีข้อมูลภาพ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ  โดยดาวเทียมธีออส สามารถถ่ายภาพวัตถุประมาณขนาด 2x2 เมตรได้  ทำให้สามารถเห็นข้อมูลของบ้าน วัด และสถานที่อื่น ๆ อีกทั้งสามารถใส่ข้อมูลลงในแผนที่ได้  ทำให้หน่วยราชการสามารถใช้แผนที่ในการบริหารงานได้  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีแนวคิดว่าทำอย่างไรจะสามารถทราบความเป็นอยู่ของประชาชน  เบื้องต้นคิดว่าจะใช้แผนที่ดาวเทียมร่วมกับคอมพิวเตอร์  โดยส่งคนที่สามารถสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ได้ลงไปสำรวจแล้วส่งข้อมูลผ่าน คอมพิวเตอร์  เมื่อทราบความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชนแล้ว จะทำให้สามารถวางแผนพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนได้
               ด้าน รศ.ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์  ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. กล่าวว่า  การนำข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมาการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศด้านความ มั่นคง  สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการพัฒนาอาชีพของประชาชนเป็นประโยชน์แท้จริงของดาวเทียม  ซึ่งขณะนี้มีประเทศต่าง ๆ สนใจที่จะนำภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออสไปใช้ประโยชน์และติดต่อมาแล้ว 10 ประเทศ
               สทอ ภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้จัดการประชุมผู้ใช้ข้อมูล สทอภ. (GISTDA User Day) เป็นประจำทุกปี โดยแต่ละปีกำหนดหัวข้อเรื่องการประชุมแตกต่างกันออกไป สำหรับในปี 2552  กำหนดหัวข้อเรื่อง “ธีออส ดาวเทียมไทย พร้อมใจให้บริการ”  เนื่องจากธีออส (THEOS) ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย ซึ่งได้ส่งขึ้นสู่วงโคจรเป็นผลสำเร็จ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 สามารถบันทึกภาพได้ทั่วโลก  จึงทำให้ไทยมีศักยภาพในการให้บริการข้อมูลดาวเทียมแก่ผู้ใช้ทั้งในและต่าง ประเทศ  ขณะนี้ ดาวเทียมธีออส ได้ผ่านการทดสอบต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากลอย่างสมบูรณ์แล้ว  สทอภ. พร้อมจะให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมธีออสแก่ผู้ใช้ในประเทศ 
               การ ประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้บริการข้อมูลดาวเทียมธีออส  ผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ข้อมูลดาวเทียมธีออสในหลายสาขา รวมถึงสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ใช้กับ สทอภ. ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมประชุมอัน จะเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 250 คน จากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา  สาระของการประชุมประกอบด้วย  ความพร้อมของการให้บริการ  โดยมีการตรวจสอบระบบต่าง ๆ รวมถึงการซักซ้อมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ  ตลอดจนมีการจำลองเหตุการณ์ของการสั่งภาพตามความเร่งด่วนที่ระดับต่าง ๆ กัน  เพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมให้บริการอย่างแท้จริง  นอกจากนี้  ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณภาพข้อมูล  เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลมั่นใจว่าภาพจากดาวเทียมธีออสมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบริการ  ซึ่งเป็นขั้นตอนการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมธีออส ได้แก่ การเลือกภาพจากดาวเทียมบริเวณที่ต้องการ  การสั่งภาพซึ่งมีทั้งภาพจากคลังข้อมูลดาวเทียม และสั่งดาวเทียมธีออสถ่ายภาพบริเวณและช่วงเวลาที่ต้องการ  รวมถึงจากห้วงอวกาศสู่โต๊ะปฏิบัติการ  เป็นการนำภาพจากดาวเทียมธีออสไปใช้งานโดยใช้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์  นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำการเน้นความคมชัดของภาพ  และการประยุกต์ใช้ในหลายสาขา  ภายในงาน สทอภ. ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภาพจากดาวเทียมธีออส บริเวณต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ  การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมธีออสในด้านต่าง ๆ แผนที่ภาพจากดาวเทียมธีออสบริเวณกรุงเทพมหานคร ตลอดจนจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงอื่น ๆ ที่ สทอภ.ให้บริการ  นอกจากนี้ สทอภ. ได้แจกตัวอย่างภาพจากดาวเทียมธีออส คู่มือผู้ใช้ข้อมูล แผนที่ภาพจากดาวเทียมธีออสกรุงเทพมหานคร  ตลอดจนโบรชัวร์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลมีความเข้าใจในโครงสร้างของข้อมูลและเล็งเห็นประโยชน์  ตลอดจนคุณภาพที่ดีของข้อมูลจากดาวเทียมธีออสอีกด้วย

 

 

 

 


 

Tags สทอภ - ดาวเทียมธีออส - THEOS
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มข้าวแต๋นและสับปะรดชาวลำปาง
» 5 พันธมิตรผนึกกำลัง สร้าง Digital Economy Platform
» วท. โดย GISTDA เจ้าภาพประชุมวิชาการ 1stSirindhorn Conference on GeoInformatics
» วท. ดึง “นวัตกรรมอวกาศ” สนับสนุน R&D ภายในประเทศ
» GISTDAจัดการประชุม Steering Committee รายงานความก้าวหน้าและสถานะการดำเนินงานศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร
» ปลัดกระทรวงฯ ตรวจความพร้อมพิธีเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร
» สทอภ. เตรียมพร้อมดึงประชาสัมพันธ์ 14 หน่วยงาน ชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศก่อนเปิดจริง 20 มีนาคมนี้