กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าโครงการ “คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ”

รมว.วท. ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าโครงการ “คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ”

พิมพ์ PDF

          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อประเด็นเรื่อง “คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น. ณ.ห้องประชุมรัฐมนตรี ชั้น 2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเด็นที่ 1.
          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานการจำลองสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไฟศาส รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารการจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) และ ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการการบริหารการจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) โดยจะมีการจำลองสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งติดตามการบริหารการจัดการน้ำโดยประเมินจากการติดตั้งโทรมาตร และ CCTV ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คลองรังสิตประยูรศักดิ์ จ.ปทุมธานี


          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) และสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กบอ.) ได้จัดตั้งโครงการ คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติขึ้น โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของข้อมูล และระบบสารสนเทศที่พร้อมรองรับการตัดสินใจในการรับมือกับภัยพิบัติ และการเปลี่ยนปลงสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที แนวทางการดำเนินงานในครั้งนี้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) เป็นผู้รับผิดชอบในด้านการรับข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ถ่ายทอดไปยังสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กบอ.) เป็นผู้ดูแลบริหารการจัดการทั้งหมด
          ในการนี้ การถ่ายทอดข้อมูลสู่ประชาชน จะมีการจำลองเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมแต่ละจุด  โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งจะทำให้ทราบถึงระดับความสูงและการไหลของน้ำได้ดี  ในพื้นที่ที่ทำแล้วเสร็จคือ บริเวณภาคกลางตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา  แต่ในระยะยาวจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเผยแพร่ไปยังช่อง 94 ทางสถานีเคเบิ้ล TV Most Channel ซึ่งจะเปิดตัวในเดือน มีนาคม 2556 โดยนำเสนอข้อมูลน้ำ ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ และข้อมูลการเกษตร  ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)  และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)  และสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมชลประทาน  ซึ่งดูแลความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) และสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กบอ.)


          ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลสำหรับการดำเนินการ สามารถระบุพื้นที่ตำบลซึ่ง ปัจจุบันมี 510 จุด  ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมจะมีการใช้สีต่างๆแบ่งความชุมชื่นหรือแห้งแล้ง และจะถูกส่งไปที่หน่วยงานป้องกันภัย การดำเนินการทั้งหมดนี้รัฐบาลหวังให้ประเทศไทย เป็นแม่แบบให้กับประเทศอาเซียนในอนาคตต่อไป
          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)  จะใช้ดาวเทียมตรวจพื้นที่ที่เกิดภัยแล้ง  โดยจะส่งข้อมูลที่ได้ไปยังองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) และส่งต่อไปสู่จังหวัด สำหรับเรื่องอื่นๆ ได้มีการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม เช่น หมอกควัน  โพลิเมอร์หุ้มน้ำที่ทำจากมันสำปะหลัง  แต่ยังไม่มีการจดสิทธิบัตร

 

 

เขียนข่าวโดย   : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

เผยเแพร่ข่าว    : นางสาวนีรนุช ตามศัักดิ์

ถ่ายภาพข่าว    : นายพิริยะ เผ่าพงษา

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป