เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลเข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

พิมพ์

 

 

 

            เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับ นายซีมอน โรเดด (H.E. Mr. Simon Roded) เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องจากเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือในการจัดการเครื่องมือทางการเกษตรของทั้งสองประเทศเป็นหลัก

 

ถ่ายภาพโดย   : นายพิริยะ เผ่าพงษา

เขียนข่าวโดย  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

เผยแพร่ข่าว    : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

Tags เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล