การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง “การบูรณาการนำ วทน. สู่จังหวัด” ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่

พิมพ์

       นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง “การบูรณาการนำ วทน. สู่จังหวัด” โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดแพร่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.00 น.

          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า อย่างที่เราทราบกันดีว่าจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำสุดของภาคเหนือ และอยู่ในอันดับที่ 64 ของประเทศไทย ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่ำมาก ทั้งๆ ที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ไม่ด้อยกว่าจังหวัดไหนเลย ประกอบกับรัฐบาลได้มีการมุ่งเน้นให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถ เราได้มีการประชุมกันไปแล้วครั้งหนึ่ง และครั้งนี้จะเป็นการติดตามผลการทำงาน รวมไปถึงส่วนของจังหวัดด้วยเพื่อดูว่ามีการเตรียมพร้อมกันไว้อย่างไร มีปัญหาอุปสรรค และการประสานงานกับหน่วยงานกลางเป็นอย่างไร รวมถึงดูงบประมาณไว้รองรับอย่างไรบ้างในปี 56 และ ปี 57 และการปรับยอดงบประมาณปี 56 มีเข้าเชื่อมกันได้หรือไม่ หลังจากที่ได้ประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีการเน้นอยู่หลายเรื่อง ทั้งภัยแล้ง การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย การสร้างอาชีพในช่วงที่มีภัยแล้ง เพราะพี่น้องประชาชนไม่ทำการเกษตรแล้วจะอยู่ได้อย่างไร รวมทั้งเปลี่ยนโซนการปลูกพืชใหม่ด้วย

         ประเด็นการหารือในวันนี้ เรื่องแรกคือ ภัยแล้ง จากข้อมูลในจังหวัดแพร่พบปัญหาภัยแล้งค่อนข้างมาก แต่เราเป็นจังหวัดต้นน้ำ ปัญหาหลักคือ อ่างเก็บน้ำและแบบแปลนต้องสำรวจ รวมไปถึงการขอใช้พื้นที่ป่า หากสรุปได้จะนำเข้าการประชุม ครม. เพื่อแก้ไขต่อไป  ต่อด้วยควันและไฟป่า Teak Valley พื้นที่ครอบครอง ป่าเศรษฐกิจ (แปลงเกษตรที่มีไม้ป่าผสมผสาน) ผ้าทอนาโน โรงงานปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน ศูนย์ขยายพันธุ์แมลงวันผลไม้เป็นหมัน ขบวนการผลิตพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ พริก แตง การจัดการขยะ และการปลูกทุเรียนหลงลับแล และหลินลับแล

         เวลา 09.30 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่ที่ทิ้งขยะของจังหวัด เพื่อสำรวจพื้นที่และข้อมูลสำหรับการทำโรงงานกำจัดขยะ และลงพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองแพร่หาที่ตั้งศูนย์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)


เขียนข่าว  :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ภาพข่าว  :  นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 2333 3732
 
Tags ประชุม - หารือ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ปส. ผนึกกำลัง INENS คุมเข้ม เสริมศักยภาพความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» การประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี 2559 (NAC 2016) 2 เมษายน 2559
» สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ ต่อ ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย
» ประชุมหารือคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้าน วทน. ไทย-ลาว
» วท.เดินหน้า ดันมาตรวิทยาปฏิรูป NQI เล็งสร้างเครือข่ายบูรณาการอาเซียน หวังเศรษฐกิจโตร่วมกัน
» รศ.ดร.วีระพงษ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารสมาคม Thai-BISPA ในโอกาสเข้าพบหารือความร่วมมือด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย
» การประชุมผู้บริหาร สป.วท. ครั้งที่ 5/2558