กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมช.วท. จากสาธารณรัฐประชาชนจีน พบ รมว.วท. เพื่อหารือโครงการความร่วมมือด้าน ว และ ท

รมช.วท. จากสาธารณรัฐประชาชนจีน พบ รมว.วท. เพื่อหารือโครงการความร่วมมือด้าน ว และ ท

พิมพ์ PDF

 

     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับ H.E. Madam Chen Xiaoya รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ พร้อมด้วย H.E. Mr. Guan Mu เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Partnership Program)
 

 


     โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวแสดงความยินดีที่ประเทศไทยและประเทศจีนจะมีความร่วมมือใน 4 โครงการ ได้แก่ 1.การจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วม (Joint Laboratory Program) 2.การจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Establishing Technology Transfer Center) 3.การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (Talented Young Scientist Visiting Program) และ 4.โครงการ Remote Sensing Satellite Data Service Platform โดยเฉพาะการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วม (Joint Laboratory) เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบรางรถไฟฟ้าความเร็วสูง โดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมไทย – จีน เพื่อหารือรายละเอียดและผลักดันความร่วมมือให้มีผลเป็นรูปธรรมต่อไป

เขียนข่าว  :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ภาพข่าว  :  นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 2333 3732

ข้อมูลจาก นางสาวบุญจิรา หยุ่มไธสง
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ (สม.)
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป