กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สดร. ร่วมงานบูรณาการงานด้าน ว. และ ท. ครั้งที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

สดร. ร่วมงานบูรณาการงานด้าน ว. และ ท. ครั้งที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

พิมพ์ PDF

ด้วยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในระดับจังหวัด ครั้งที่ 4   สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี ชุมพร และพัทลุง) ในรูปแบบการดำเนินงานด้านบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ จังหวัด ในระหว่างวันที่  24 - 26 พฤษภาคม  2552  ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

                การจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบ (model) การดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หาแนวทาง/กรอบการจัดทำกิจกรรม/โครงการและยุทธศาสตร์  การบูรณาการงานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่มย่อยและจัดนิทรรศการเผยแพร่และประชา สัมพันธ์หน่วยงานในการจัดการประชุมดังกล่าว
                โดยหลังจาก ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และเปิดนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัด วท. แล้ว ท่านและคณะมีกำหนดการไปเยี่ยมชมงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย

http://www.narit.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=324


ท่านสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่ www.narit.or.th

 


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป