กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เปิดตัว "หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา

เปิดตัว "หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา

พิมพ์ PDF

        วันนี้ (๙ มกราคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา” เปิดตัวหอดูดาวระดับโลกแห่งแรกของภูมิภาค โดยติดตั้งกล้องโทรทรรศน์พร้อมระบบโดมอัตโนมัติขนาดใหญ่ที่สุดและล้ำที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ๒๒ มกราคมนี้ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม.๔๔.๔ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

        นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า ครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่เราได้มีหอดูดาวของประเทศและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเปรียบเสมือนหนึ่งดวงตาที่คุ้มครองโลกเป็นสิ่งที่สอดส่องสายตาคุ้มครองประเทศไทย วันนี้ต้องยอมรับว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นต่างๆ นั้นรังสีที่มาจากดวงอาทิตย์หรือผลจากการกระทบของดวงดาวต่างๆที่มีผลต่อโลกซึ่งมีความสำคัญ และถึงแม้ว่าเราจะมีดาวเทียมคอยสอดส่องโลกเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก น้ำทะเล สิ่งต่างๆ ภายในโลก แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่มาจากดวงดาวหรือจากนอกโลกก็มีความสำคัญ เราจะเห็นว่ามีผลกระทบของพายุระบบสุริยะเมื่อเกิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อการปรับตัวโดยที่เราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าการเรียงตัวของดวงดาวเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็คือภัยพิบัติ  ซึ่งโลกเองก็จำเป็นต้องมีดวงตาที่คอยสอดส่องไปทั่วระบบสุริยะจักรวาลเพื่อมองเห็นได้ เพื่อรู้ก่อน เตรียมตัวก่อน หอดูดาวไม่เพียงดูดาวเท่านั้นแต่เปรียบเหมือนดวงตาที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลและคุ้มครองโลกของเรา และนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้มีส่วนรวมในการพิทักษ์รักษาโลกของเราให้ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับคนไทย

       รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ (สดร.) เปิดเผยว่า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา เป็นหอดูดาว  ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษาถือว่าเป็นLand mark ของประเทศไทยหรืออาเซียน การพัฒนาด้านดาราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการหาองค์ความรู้หรือตามที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไปก็คือ การใช้ดาราศาสตร์พิทักษ์โลกของเรา นอกจากหอดูดาวแห่งชาติมีการดำเนินงานหอดูดาวแห่งชาติมี ๕ แห่งด้วยกันซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดพิษณุโลก เพื่อกระจายโอกาสให้คนไทยทั้งประเทศรวมไปถึงเยาวชนได้ทราบข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยต่างๆ  การสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อสร้างความตระหนักและตื่นตัวในด้านของวิทยาศาสตร์โดยใช้ดาราศาสตร์ในอนาคตได้อย่างแท้จริง

 

 

เขียนข่าวโดย    : นางสาวจิดาภา ภัทรวิวัฒน์วงศ์

ถ่ายภาพโดย    : นายรัฐพล หงสไกร และ นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ

เผยแพร่ข่าว     : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ และ นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป