กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ คิดส์เดย์ (Kids Day) ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556

กระทรวงวิทย์ คิดส์เดย์ (Kids Day) ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556

พิมพ์ PDF

         

           วันนี้ (7 มกราคม 2556) เวลา 09.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว  กระทรวงวิทย์คิดส์เดย์ (Kids Day) รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 ภายใต้แนวคิด “พลังคิด พลังอนาคต Kids For The Future” โดยมีกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนได้ร่วมเสริมสร้างประสบการณ์ทางความรู้คู่แนวคิดของการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยกันถึง 51 สถานี 75 กิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆในกระทรวง โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10-12 มกราคม 2556 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริเวณถนนโยธีและถนนพระราม 6 ซึ่งจัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีอยู่รอบตัวเรา ทุกสิ่งเป็นเทคโนโลยีทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีด้านไอทีและเทคโนโลยีชีวภาพ การจัดงานในครั้งนี้จะมีรูปแบบการเชิญชวนเด็กและเยาวชนให้เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)เพื่อนำพาประเทศไทยเข้าสู่กลุ่มอาเซียน  ภายใต้แนวคิดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Kids Day ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนช่วยร่วมกันคิด และKidsFor The Futureโดยมีกิจกรรมที่เด็กๆสามารถจับต้องได้จริง ส่งเสริมการใช้พลังคิด พลังอนาคต มีเทคนิคใหม่ๆ ที่ตื่นตาตื่นใจ มีกิจกรรมท่องโลกอวกาศ กิจกรรมการมองย้อนไปในอดีต ได้แก่กำเนิดไดโนเสาร์หุ่นยนตร์ นี่คือสิ่งที่รัฐบาลอยากสร้างจิตสำนึกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้แก่เด็กและเยาวชนทุกคนเพราะเด็กและเยาวชนนั้นเปรียบเสมือนอนาคตของประเทศ ซึ่งในอนาคตข้างหน้าเด็กและเยาวชนจะเป็นผู้นำพาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนชาวไทยยังใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการทำงานน้อยมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

 


          รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน่วยงานในสังกัด วท.กว่า 16 หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวงทรัพยากรธรณี ทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดงานโดยการนำเอาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่เหมาะสมกับเด็กมาร่วมจัดแสดง และนำเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบมาสร้างเป็นกิจกรรมมากมายที่สามารถสัมผัสประสบการณ์ได้จริง รวมจำนวนคูหากว่า 51 สถานี 75 กิจกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ดังนี้ 1) ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 2.) ที่สนามกีฬา อบจ. และบริเวณใกล้เคียง จ.แพร่ ในวันที่ 11-13 มกราคม 2556

 


        ดร. พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในฐานะเจ้าภาพจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้ว่า งานวันเด็กปีนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ ที่ต่างระดมความคิดในการนำเสนอกิจกรรมพิเศษที่สร้างสรรค์สาระดีๆ สนุกสนานให้กับเด็กและเยาวชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2556 มีทั้งหมด 51 สถานี 75 กิจกรรม มีไฮไลท์ที่น่าสนใจหลายอย่างที่นำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มาใช้เพื่อสร้างจินตนาการสำหรับเด็กๆ อาทิ ภาพยนตร์ 3 มิติ ท่องสุริยจักวาล กิจกรรม เชื่อมั๊ย ฉันบินได้ด้วยการใช้ Interactive VDO Wall สวนไดโนเสาร์ หุ่นยนต์กอริลล่า หุ่นยนต์ดินสอ และหุ่นยนต์ทศกัณฐ์ ทั้งนี้ ยังมีการแสดง UAV เครื่องบินไร้คนขับ ซึ่งมีภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณกระทรวงวิทย์ฯ และเครื่องบิน UAV มาแสดงให้เด็กได้ชมกัน นอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนจากต่างดาวอุกกาบาตแคมโป เชียโล (Campo del Cielo) ซึ่งทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินำชิ้นส่วนขิงจริงจากประเทศอาร์เจนตินามาจัดแสดงในงานด้วย

          สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมในการจัดงานวันเด็กครั้งนี้มีทั้งหมด 19 หน่วยงาน จาก 3 กระทรวง คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดทั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.)สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(สทอภ.)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.) หรือ (สวทช.)สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.)สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)(สซ.)สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)(สสนก.)สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.)ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)(ศลช.)ทั้งนี้ยังมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากกระทรวงศึกษาธิการ กรมทรัพยากรธรณี จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับงาน “กระทรวงวิทย์ฯ KIDS DAY 2556” ภายใต้แนวคิด พลังคิด พลังอนาคต KIDS FOR THE FUTURE จัดขึ้นทั้งหมด 3 แห่งด้วยกัน คือ บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี– พระราม 6 และบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10 – วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 และที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ (อพวช.) จามจุรีสแควร์ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556

 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในปีต่าง ๆ

 


เขียนข่าวโดย    นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุววรณ และ นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพโดย    นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และ นายรัฐพล หงสไกร

เผยแพร่ข่าวโดย    นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป