กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมต้นแบบเตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมต้นแบบเตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน

พิมพ์ PDF

ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ต้นแบบเตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองแดงสามัคคี จำกัด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  โดยความร่วมมือของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สวทช. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เครือข่าย iTAP), นายสมยศ  เกตุแก้ว  ประธานสหกรณ์ฯ, นาย บุญโชติ  ร่มเย็น  ผู้จัดการสหกรณ์ฯ  กำนัน ผู้ใหญ่และประชาชนให้การต้อนรับ  (เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552)

 

 

 

                 ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า โครงการพัฒนาการสร้างต้นแบบเตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน เป็นโครงการที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยางหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในโอกาสต่อไป  ต้นแบบเตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานนี้  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นใช้เวลาน้อยลง  ปัจจุบันใช้เวลาและปริมาณของฟื้นน้อยลง 1 ใน 4  สามารถอบยางได้ 20-25 ตัน/ครั้ง ทำให้ลดต้นทุน  ซึ่งต้นแบบนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้น  แต่ในเบื้องต้นนี้ลดลงได้ร้อยละ 25  ทั้งด้านพลังงานและเวลา 
                 ด้าน รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า  โครงการพัฒนาต้นแบบเตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานของสหกรณ์กองทุนสวน ยางบ้านหนองแดงสามัคคี อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำต้นแบบเตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานตามหลัก ทางวิศวกรรม  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเตาสำหรับกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน  และให้ข้อมูลและคำแนะนำในการใช้งานเตาต้นแบบที่ถูกต้องแก่ สกย. ที่ร่วมโครงการ  ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างและการใช้งานเตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัด พลังงานให้กับ สกย. อื่นต่อไป
                 รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล  กล่าวอีกว่า ภาคใต้มีโรงอบรมยางแผ่นของสหกรณ์กองทุนสวนยางมากกว่า 700 สหกรณ์  อยู่ในนครศรีธรรมราชมากกว่า 100 โรง  สงขลาประมาณ 100 โรง และตรังประมาณ 90 โรง  ดังนั้น ผลจากความสำเร็จในการสร้างและทดลองใช้เตาต้นแบบที่ สกย.หนองแดงสามัคคี จะเป็นตัวอย่างอันดีที่จะนำไปขยายผลกับกลุ่มสหกรณ์อื่นในการปรับเปลี่ยนรูป แบบเตาอบยางแผ่นแบบเก่ามาเป็นแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ  ประหยัดพลังงานและเวลามากกว่า ทำให้ชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายน้ำยางหรือยางแผ่น อันจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร รวมทั้งยังเสริมให้กลไกราคายางแผ่นรมควันในตลาดมีความแข็งแรงและมั่นคงอีก ด้วย

 

 

 

ข้อมูลต้นแบบเตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน
                 ข้อดีของเตาอบยางแผ่นแบบประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับเตาแบบเดิม
                 1. มีประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนดีกว่า
                 2. การกระจายของลมร้อนในเตาสม่ำเสมอและดีกว่า
                 3. ประหยัดเชื้อเพลิง (ไม้ยาง)
                 4. รูปร่างทันสมัยและออกแบบตามหลักวิศวกรรม
                 5. มีการนำไอร้อนในห้องอบยางกลับมาใช้อุ่นอากาศที่เข้าสู่เตาเผา
                 6. มีความปลอดภัยสูงขึ้น

 

ผลที่ได้รับจากโครงการ
                 ประสิทธิภาพของเตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน
                 1. ลดต้นทุนในส่วนของการรมยางได้มากกว่าร้อยละ 30
                 2. ประหยัดพลังงาน (ไม้ฟืน) ได้มากกว่าร้อยละ 35
                 3. ลดปริมาณการเสียของยางจากการรมลงได้เหลือไม่เกินร้อยละ 10

ความเป็นมาของโครงการ
                 - มิ.ย. 50  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ของการสนับสนุนการพัฒนา อุตสาหกรรมการแปรรูปน้ำยางพาราต่อทางโครงการ iTAP
                 - ส.ค. 50  จัดกิจกรรมให้ความรุ้ด้านน้ำยางโดย MTEC, iTAP และ สกย. มีการเข้าเยี่ยมโรงงานเตารมยางแผ่นรมควันเพื่อวิเคราะห์ปัญหา (iTAP, มจพ. และมวล.)
                 - ต.ค.50   จัดโครงการ "พากลุ่มเสาะหาเทคโนโลยีและเจรจาธุรกิจ"  โดยพาตัวแทนของกลุ่มสมาชิต สกย. ไปดูงานเตาอบยางแผ่นรมควันที่ จ.ระยอง
                 - มี.ค. 51  ศึกษาและจัดทำแบบเตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน โดยได้รับงบประมาณจาก iTAP
                 - ต.ค. 51  ได้รับอนุมัติโครงการสร้างต้นแบบเตาอบยางแผ่นรมควันแบบลดต้นทุนจาก iTAP
                 - มี.ค. 52  ก่อสร้างเตาต้นแบบและติดตั้งทดแทนเตาแบบเก่าที่ สกย.หนองแดงสามัคคี อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
                 - พ.ค. 52   เริ่มทดสอบเตาต้นแบบประหยัดพลังงานที่ สกย.หนองแดงสามัคคี และศึกษาประสิทธิภาพของเตาแบบใหม่

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต
» นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และกระทรวงเกษตร
» สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ เปิดตัวผลสำเร็จ 17 เอสเอ็มอีผักและผลไม้ไทย ที่พร้อมแข่งขันในตลาดเออีซีด้วย ThaiGAP ในงาน THAIFEX2016
» โครงการ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี)
» ดร.พิเชฐพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
» รมว.วท.พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมบริษัทฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค
» รมว.วท. และ คณะฯ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป