กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วท. ร่วมแสดงความยินดีกับ รมว.วท. เข้ารับตำแหน่งรองนายกฯ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วท. ร่วมแสดงความยินดีกับ รมว.วท. เข้ารับตำแหน่งรองนายกฯ

พิมพ์ PDF

 

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และให้แต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 27  ตุลาคม พุทธศักราช 2555  เป็นปีที่ 67 ในรัชกาลปัจจุบัน
        เนื่องในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด วท. ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในการนำคณะผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด วท. เข้าร่วมแสดงความยินดี
 

         ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญตลอดระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน ของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความท้าทาย และ มีความสุขที่ได้พบปะ ได้ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ข้าราชการ และบุคลากร ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหวังว่าภารกิจต่างๆ ที่ร่วมปฏิบัติด้วยกันมาจะประสบความสำเร็จและต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศในอนาคต ต่อไป


         นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เป็นที่ประจักษ์เป็นอย่างดีที่ ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มีวิสัยทัศน์จากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ การปฏิบัติภารกิจของประเทศโดยการวางแผนระบบการบริหารจัดการน้ำ ในนามของหัวหน้าหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอร่วมนำคณะผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด วท. ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี โดยจะขออุทิศตนเพื่อสนับสนุนภารกิจ และ จะสานต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่ ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ได้เคยปฏิบัติไว้ตลอดไป


         ทั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดดลบันดาลให้ ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นกำลังของประเทศชาติที่จะดำเนินภารกิจสำคัญให้สำเร็จตามประสงค์ทุกประการ
 


เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล  หงสไกร

เผยแพร่ข่าว :นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป