กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555 TechnoMart InnoMart 2012

งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555 TechnoMart InnoMart 2012

พิมพ์ PDF

 

       เปิดอลังการ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555” (TechnoMart InnoMart 2012)  ผนึกกำลังบริษัทยักษ์ใหญ่ไทยและต่างชาติ โชว์กว่า 300 ผลงาน ตื่นตากับนวัตกรรมหุ่นยนต์เลี้ยงไก่ อากาศยานไร้คนขับ กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวตั้งในชนบท และผลงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เครื่อง CT สแกนสำหรับงานทันตกรรม ข้อเขาเทียม ฝีมือคนไทย  โครงการพัฒนาเรดาร์เตือนภัยทางบกและทางทะเล  พร้อมมอบ 9 รางวัล เทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม โดย ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และแขกผู้มีเกียรติ ณ เวทีกลาง อาคาร EH 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555


        ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาตร์ฯ ได้เปิดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555 TechnoMart InnoMart 2012 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และการจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงตลอดจนสนับสนุนการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 


        ภายในงานเน้นโชว์เทคโนโลยีที่จับต้องได้และจำเป็นในชีวิตประจำวัน  พร้อมแสดงศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย และต่างประเทศ เช่น เทคโนโลยี Hybrid  นวัตกรรมบ้านเย็น  เทคโนโลยี ไฮเทค  และนวัตกรรมด้านสมุนไพรและความงาม  โชว์การสกัดสมุนไพร่ล้ำยุค และทดลองใช้ สมุนไพร “ไพล” สินค้าต้นแบบ โดยการแสดงผลงานจะจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ 1.   โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” (Royal Pavilion) นำเสนอพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. โซนผลงานเด่นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานเด่น  รวมถึงโครงการหรือแผนงานของกระทรวงฯ ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันเทคโนโลยีของไทยให้ก้าวหน้าและพัฒนาต่อไป เช่น เครื่อง CT สแกนสำหรับงานทันตกรรม ข้อเขาเทียม ฝีมือคนไทย  โครงการพัฒนาเรดาร์เตือนภัยทางบกและทางทะเล และพลาสติกชีวภาพ  3. โซนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเด่น นำเสนอเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคต ทั้งของไทยและต่างประเทศ อาทิ หุ่นยนต์เลี้ยงไก่ ที่สามารถเข้าไปทำงานแทนคนได้ และวัดอุณหภูมิของเชื้อโรคได้ 4. โซนเอกชนรายใหญ่ ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจาก 5 บริษัท อาทิ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดแสดงโครงการบ้านเย็น ที่มีความสะดวกสบายและช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  บริษัท เอสพีวีไอ จำกัด (iStudio) นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Apple พร้อมเปิดทดลองใช้ผลิตภัณฑ์  สมาพันธ์สมุนไพร่ไทย นำเสนอเทคโนโลยีสมุนไพรและความงาม และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แสดงความก้าวหน้านวัตกรรมยานยนต์ระบบไฮบริดจ์ในสมรรถนะที่สะดวกและใช้งานได้จริง  เป็นต้น


        งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555 TechnoMart InnoMart 2012 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2555 มีกิจกรรมฟรีมากมาย อาทิ การสัมมนาวิชาการ  การฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้กว่า 20 อาชีพ  และการประกวดแข่งขันระดับเยาวชน  ผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.most.go.th/technomart/

 ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพทำข่าว : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน  , นายรัฐพล  หงสไกร
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป