รายละเอียดปฏิบัติการร่วมระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำ

พิมพ์

    

     ข้อมูลปฏิบัติการร่วมระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำ โดยคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำ ในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) รายละเอียดมีดังนี้

     1. ความเป็นมา
     2. สภาพปัญหา
          2.1 สภาพน้ำท่วม
          2.2 การระบายน้ำเข้าสู่สถานีสูบน้ำ
     3. การดำเนินงานในเบื้องต้น
          3.1 ติดตั้งเรือผลักดันน้ำ
     4. คาดการณ์สภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในเขื่อน
          4.1 แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน
          4.2 สถานการณ์น้ำในเขื่อน
     5. แนวทางแก้ไข

 

Attachments:
Download this file (4CBEAd01.pdf)ดาวน์โหลด เอกสารปฏิบัติการร่วมระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำ[ ]1382 Kb