กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประกาศ เอกสารประกอบการชี้แจงขั้นตอนการทำ Conceptual Plan

ประกาศ เอกสารประกอบการชี้แจงขั้นตอนการทำ Conceptual Plan

พิมพ์ PDF

ประกาศ เอกสารประกอบการชี้แจงขั้นตอนการทำ Conceptual Plan
1) เอกสารประกอบการชี้แจงขั้นตอนการทำ Conceptual Plan(Related Document in practice for the Conceptual Plan) 25/09/20122)
2) Conceptual Plan Criteria 25/09/20123)
3) Conceptual Plan Template 25/09/2012
4) ประกาศผู้ผ่าน Pre Qualification (Qualified Consortium/Join Venture Announcement, Pre Qualification) 25/09/2012

เอกสารประกอบการชี้แจงขั้นตอนการทำ Conceptual Plan ชุดที่ 1
1. มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ วันที่ 14 สิงหาคม 2555 (Cabinet Resolutions for the Conceptual Plan for the Infrastructure Design, Sustainable Water Resource Management and Flood Prevention for the Kingdom of Thailand on 14 August 2012)
2. สรุปสาระสำคัญ การประชุมชี้แจงโครงการกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) วันที่ 24 กรกฎาคม 2555(Meeting Summaries from the Conceptual Plan on 24 July 2012)

ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการชี้แจง ขั้นตอนการทำ Conceptual Plan
1) เอกสารประกอบการชี้แจงขั้นตอนการทำ Conceptual Plan (Related Document in practice for the Conceptual Plan) 25/09/20122
2) Conceptual Plan Criteria 25/09/20123
3) Conceptual Plan Template 25/09/2012
4) ประกาศผู้ผ่าน Pre Qualification (Qualified Consortium/Join Venture Announcement, Pre Qualification) 25/09/2012
ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการชี้แจงขั้นตอนการทำ Conceptual Plan ชุดที่ 1

1. มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ วันที่ 14 สิงหาคม 2555
(Cabinet Resolutions for the Conceptual Plan for the Infrastructure Design, Sustainable Water Resource Management and Flood Prevention for the Kingdom of Thailand on 14 August 2012)
2. สรุปสาระสำคัญ การประชุมชี้แจงโครงการกรอบแนวคิด
(Conceptual Plan) วันที่ 24 กรกฎาคม 2555
(Meeting Summaries from the Conceptual Plan on 24 July 2012)

 

ที่มาของข้อมูล :  Dr.Prayuth Graiprab
                        ผอ.กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ
                        สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สถาบันมาตรวิทยาฯ ประกาศศักดา โชว์ความเป็นเลิศด้านการวัดระดับนาโนบนเวทีโลก พร้อมเป็นแนวหน้าด้านการวัดแห่งเอเชียแปซิฟิก
» ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ในโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
» เริ่มแล้ว! พิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล
» รอง ปกท.วท.อัจฉราเป็นประธานมอบประกาศเชิดชูเกียรติผู้ผลิตและผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
» สวทช. กระทรวงวิทย์ ประกาศผลสำเร็จ 10 ข่าวดัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2556
» รมว.วท. เป็นประธานในพิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2556
» ปกท. เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี (วว.)
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป