กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการและการป้องกันภัยพิบัติของชาติแบบบูรณาการ

บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการและการป้องกันภัยพิบัติของชาติแบบบูรณาการ

พิมพ์ PDF

 

             ดร. ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บรรยายพิเศษเรื่องนโยบายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ  จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งจัดประชุมในหัวข้อ "บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการและการป้องกันภัยพิบัติของชาติแบบบูรณาการ" โดยมี ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้การต้อนรับ และนายวิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงาน  ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555

    
             ดร. ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ผมได้ยินได้ฟังมาว่า กลุ่มบริษัทต่างชาติที่กำลังจะมาสู่กันเพื่อเงิน 3 แสนล้าน ซึ่งเราไม่ห้าม เราอยากจะให้เขาช่วยยื่นยันว่าที่เราคิดมันใช่หรือไม่ และมีอะไรนอกเหนือจากนี้หรือไม่ จึงเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นใน conceptual plan หรือ conceptual desing ซึ่งในที่สุดเขาจะต้องรวมกลุ่มเป็น Consortium หรือ Joint Venture ไม่เชื่อว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะรู้ทุกเรื่อง หากรู้ทุกเรื่องก็คงไม่เก่งพอที่เราจะให้ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ปัจจุบันออกนอกระบบเกือบหมดแล้ว ถ้าเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะร่วมกับบริษัทเหล่านี้ ก็เป็นการวิจัยอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับเรื่องน้ำ ไม่มีข้อห้ามที่มหาวิทยาลัยจะเข้าไปร่วมเป็น Consortium หรือ Joint Venture ซึ่งเป็นระเบียบของท่าน ผมสนใจเรื่องผลงาน ทั้งนี้ขอให้ทำรายละเอียดเสนอเข้ามาโดยขอให้อ่าน TOR โดยละเอียดและให้อยู่ในกรอบ 


             ด้าน ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีการประชุมเรื่อง"บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการและการป้องกันภัยพิบัติของชาติแบบบูรณาการ" ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือใน 7-8 ประเด็นเกี่ยวกับภัยพิบัติ  และพูดถึงหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย โดยเป็นการประชุมที่จบภายในวันเดียว  ช่วงเช้าได้พูดกันใน 7-8 ประเด็นเกี่ยวกับภัยพิบัติ  ซึ่งได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ โดยดิน ได้พูดถึงเรื่องดินถล่ม  การกัดเซาะชายฝั่ง  น้ำ พูดเรื่องน้ำท่วม ภัยแล้ง  ลม ได้แก่เรื่อง พายุ และความเสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหวด้านตะวันตกของประเทศ ในเรื่องน้ำประเทศไทยคุ้นชินกับภัยแล้งมาตลอด แต่ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพียงพอ แต่ตัวกักเก็บไม่เพียงพอ และเรื่องลม ที่มีความชัดเจนขึ้น เพราะมีพายุเข้ามาเรื่อยๆ และมีการเปลี่ยนทิศ  และในภาคบ่ายได้มีตัวแทนจากภาครัฐที่เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ รวม 7 พันล้าน ซึ่งอยู่ประมาณ 0.24 % ของ PDG  ทั้งนี้ ที่ประชุม ทปอ. จะได้นัดประชุมเป็นสมัยพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องการบูรณาการงานวิจัยฯ ดังกล่าว  เพื่อเสนอสิ่งที่เป็นรูปธรรมให้รัฐบาลโดยผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
 

 


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ  : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์/นายองอาจ ทองเปลี่ยน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป