พิธีปิดการฝึกอบรม โครงการข้าราชการบรรจุใหม่

พิมพ์

         

นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม โครงการข้าราชการบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นที่ 3 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมฯ (เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555) ณ ห้องฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2555 – 4 กันยายน 2555 รวมทั้งหมด 11 วัน ทั้งนี้มีผู้เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพี่อสันติ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 39 คน และผู้เข้าร่วมจากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 39 คน รวมผู้เข้ารับเกียรติบัตรทั้งสิ้นจำนวน 78 คน
 


เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3732
 

Tags พิธีปิด - มอบเกีรติบัตร - ข้าราชการใหม่ - รอง ปกท.วท. - 4 ก.ย. 55
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» พิเชฐฯ เยือนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้าน วทน. ประจำปี พ.ศ.2558
» รอง ปกท.วท เป็นประธานเปิดงานประชุม Thai-China International Mobile Application and Game Conference
» การประชุมหารือนโยบายและแนวทางความร่วมมือไทย-สหภาพยุโรป