การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน: ก้าวใหม่ของความท้าทายในอนาคต

พิมพ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน : ก้าวใหม่ของความท้าทายในอนาคต” ภาย ใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซนทารา แกรนด์ กรุงเทพ. กทม.

             จาก การที่เกิดสภาวะวิกฤตด้านพลังงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานหลักในการขับเคลื่อน กิจกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ มีราคาสูงขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน : ก้าว ใหม่ของความท้ายทายในอนาคต เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านพลังงานทดแทน และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือก อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตพลังงานในอนาคต  เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

Tags สัมมนา - พลังงานทดแทน - เทคโนโลยี - การพัฒนา
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก