ผช.รมว.วท.ตรวจเยี่ยมสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

พิมพ์

        

     (เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555) ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ ดร.วิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สนก.)และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นายรัฐพล  หงสไกร

เผยแพร่ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3732

 

Tags ตรวจเยี่ยม - สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ - สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» การผลักดันร่างพรบ.นิวส์เคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้ 25 มิถุนายน 2559
» วิสัยทัศน์ของ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
» ประวัติความเป็นมาของ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
» สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ ต่อ ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย
» ปส. จัดอบรม บุคลากรห้องปฏิบัติการสวนหัวใจเน้นความปลอดภัย ตามหลักสากล
» ปส. เตรียมความพร้อมมาตรการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์ ก่อนฝึกซ้อมร่วม ไทย – มาเลเซีย
» แถลงข่าวความคืบหน้า เหตุการณ์พบวัตถุต้องสงสัย ปส.ยืนยันความปลอดภัยแก่ประชาชน