กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.ปลอดประสพ ในฐานะประธาน กบอ. ร่วมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักน้ำ

ดร.ปลอดประสพ ในฐานะประธาน กบอ. ร่วมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักน้ำ

พิมพ์ PDF

    

     วันนี้ (วันที่ 13 กรกฎาคม 2555) เวลา 13.30 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ร่วมประชุมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกแดง 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

 

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ประเด็นที่จะร่วมหารือกันเรื่องเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การกรอกข้อมูลเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำที่มีอยู่แล้วภายใต้งบประมาณน้ำท่วมปีที่แล้ว และที่กำลังจะขอใหม่ โดยมีรายละเอียดที่จะต้องให้ข้อมูลทั้งในส่วนของจำนวนเครื่อง ที่ตั้ง สถานภาพของเครื่องที่มีอยู่ และขนาดกำลังความสามารถของเครื่องใหม่ ทั้งนี้ ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. มีหน้าที่กำหนดจุดติดตั้งเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานทั้งสูบและผลักดันน้ำ

     สำหรับในส่วนของเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำที่จะขอใหม่นั้น ดร.ปลอดประสพ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเลือกขนาดของเครื่องตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เป็นแบบที่เคลื่อนที่ได้ และเครื่องยนต์ควรเลือกแบบที่ใช้ไฟฟ้าหรือดีเซล

 

 

     ด้าน รศ.ดร.อภิชาต อนุกูลอำไพ ประธานอนุกรรมการวิชาการและวิเคราะห์โครงการคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ประเมินสภาพน้ำ เรื่องแรกทางกรมชลประทานให้ข้อมูลว่า คลองทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกปริมาณเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำที่มีอยู่เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำที่ไหลปรากฏว่ามีมากเกินความจำเป็น ไม่จำเป็นต้องซื้อ เรื่องที่สองคือ โครงการขุดลอกคูคลองที่ได้ดำเนินการไปแล้ว น่าจะสุ่มตรวจดูว่าที่ทำไปนั้นมันเพิ่มประสิทธิภาพจริงหรือเปล่า เพราะเราติดตั้งเครื่องไปตั้งเยอะ แล้วน้ำไม่มา ก็อาจจะเหมือนปีที่แล้วที่พอสูบแล้วมันแห้งเลย ทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่เราได้รวบรวมมา

 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป