ดร.ปลอดประสพ ในฐานะประธาน กบอ. ร่วมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักน้ำ

พิมพ์

    

     วันนี้ (วันที่ 13 กรกฎาคม 2555) เวลา 13.30 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ร่วมประชุมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกแดง 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

 

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ประเด็นที่จะร่วมหารือกันเรื่องเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การกรอกข้อมูลเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำที่มีอยู่แล้วภายใต้งบประมาณน้ำท่วมปีที่แล้ว และที่กำลังจะขอใหม่ โดยมีรายละเอียดที่จะต้องให้ข้อมูลทั้งในส่วนของจำนวนเครื่อง ที่ตั้ง สถานภาพของเครื่องที่มีอยู่ และขนาดกำลังความสามารถของเครื่องใหม่ ทั้งนี้ ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. มีหน้าที่กำหนดจุดติดตั้งเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานทั้งสูบและผลักดันน้ำ

     สำหรับในส่วนของเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำที่จะขอใหม่นั้น ดร.ปลอดประสพ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเลือกขนาดของเครื่องตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เป็นแบบที่เคลื่อนที่ได้ และเครื่องยนต์ควรเลือกแบบที่ใช้ไฟฟ้าหรือดีเซล

 

 

     ด้าน รศ.ดร.อภิชาต อนุกูลอำไพ ประธานอนุกรรมการวิชาการและวิเคราะห์โครงการคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ประเมินสภาพน้ำ เรื่องแรกทางกรมชลประทานให้ข้อมูลว่า คลองทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกปริมาณเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำที่มีอยู่เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำที่ไหลปรากฏว่ามีมากเกินความจำเป็น ไม่จำเป็นต้องซื้อ เรื่องที่สองคือ โครงการขุดลอกคูคลองที่ได้ดำเนินการไปแล้ว น่าจะสุ่มตรวจดูว่าที่ทำไปนั้นมันเพิ่มประสิทธิภาพจริงหรือเปล่า เพราะเราติดตั้งเครื่องไปตั้งเยอะ แล้วน้ำไม่มา ก็อาจจะเหมือนปีที่แล้วที่พอสูบแล้วมันแห้งเลย ทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่เราได้รวบรวมมา

 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Tags กบอ.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ 8 จังหวัด ภาคกลาง
» การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 8/2555
» รมว.วท. ให้สัมภาษณ์การเข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan)
» แนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผังเมืองในการบริหารจัดการน้ำท่วม
» ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Plan)
» ดร.ปลอดประสพ ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานของ กบอ.
» นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุม กบอ. เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วม